Japonský jazyk - Japanese language

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Japončina
日本語
Nihongo
Nihongo.svg
Nihongo (Japončina)
v Japonské písmo
Výslovnosť/ nihoNɡo /: [ɲihoŋɡo]
Rodák zJaponsko
EtnicitaJapončina (Yamato)
Hovoriaci rodnou rečou
~ 128 miliónov (2020)[1]
Japonic
 • Japončina
Skoré formy
Podpísaná japonská
Oficiálny štatút
Úradný jazyk v
 Japonsko (de facto)

 Palau

Uznávaná menšina
jazyk v

 Palau

Kódy jazykov
ISO 639-1ja
ISO 639-2jpn
ISO 639-3jpn
Glottolognucl1643  nepočítajúc Hachijo[2]
Jazykovera45-CAA-a
Tento článok obsahuje IPA fonetické symboly. Bez riadneho podpora vykresľovania, môžete vidieť otázniky, škatule alebo iné symboly namiesto Unicode znakov. Úvodného sprievodcu symbolmi IPA nájdete v časti Pomoc: IPA.

Japončina (日本語, Nihongo [ɲihoŋɡo] (O tomto zvukupočúvať)) je Východoázijský jazyk hovorí asi 128 miliónov ľudí, hlavne v Japonsko, kde to je národný jazyk. Je členom Japonic (alebo japonskyRyukyuan) jazyková rodina a jeho vzťah do iných jazykov, ako napr Kórejský, sa diskutuje. Japonské jazyky boli zoskupené s inými jazykovými rodinami, ako napr Ainu, Austroázijskýa teraz zdiskreditované Altajský, ale žiadny z týchto návrhov nezískal široké prijatie.

Málo sa vie o praveku jazyka alebo o tom, kedy sa prvýkrát objavil v Japonsku. Čínske dokumenty z 3. storočia zaznamenali niekoľko japonských slov, podstatné texty sa však objavili až v 8. storočí. Počas Heianove obdobie (794–1185), Čínština mal značný vplyv na slovná zásoba a fonológia z Starej japončine. Neskorý stredný Japonec (1185–1600) zahŕňal zmeny vo vlastnostiach, ktoré ho priblížili k modernému jazyku, a prvé objavenie sa jazyka Európske výpožičné slová. Štandardný dialekt sa sťahoval z Kansai regiónu do Edo (moderné Tokio) regiónu v Ranná moderná japončina obdobie (začiatok 17. storočia - polovica 19. storočia). Po skončení roku Samostatne si uložená japonská izolácia v roku 1853 sa významne zvýšil tok výpožičiek z európskych jazykov. Časté sú najmä anglické výpožičné slová a Japonské slová z anglických koreňov sa množili.

Japončina je aglutinačné, mora-časovaný jazyk s jednoduchým fonotaktika, a čistý samohláskový systém, fonemický samohláska a spoluhláska dĺžka a lexikálne významný prízvuk. Slovosled je normálny predmet – predmet – sloveso s častice označenie gramatickej funkcie slov a štruktúra vety je téma – komentár. Vety - konečné častice sa používajú na pridanie emocionálneho alebo dôrazného vplyvu alebo na kladenie otázok. Podstatné mená nemajú gramatické číslo ani pohlavie a nie sú ani článkov. Slovesá sú konjugované, predovšetkým pre napätý a hlas, ale nie osoba. Japonské ekvivalenty prídavných mien sú tiež konjugované. Japončina má zložitý systém honorifics slovesnými formami a slovnou zásobou označujúcou relatívny stav hovoriaceho, poslucháča a spomenutých osôb.

Japončina nemá jasno genealogický vzťah s Čínština,[3] hoci v prevažnej miere využíva čínske znakyalebo kanji (漢字), v jeho systéme písania a veľká časť jeho slovnej zásoby je požičané od čínštiny. Spolu s kanji, Japonský systém písania primárne používa dva slabičné (alebo moraic) skripty, hiragana (ひ ら が な alebo 平 仮 名) a katakana (カ タ カ ナ alebo 片 仮 名). Latinské písmo sa používa obmedzeným spôsobom, napríklad pri importovaných skratkách, a číselná sústava používa väčšinou Arabské číslice popri tradičných Čínske číslice.

História

Pravek

Proto-Japonic, spoločný predok japonského a ryukyuánskeho jazyka, sa predpokladá, že ich do Japonska priniesli osadníci pochádzajúci z Kórejského polostrova niekedy na začiatku 4. až 4. storočia pred n. l. Obdobie Yayoi), ktorým sa nahrádzajú jazyky originálu Jomon obyvateľov,[4] vrátane predka modernej doby Jazyk Ainu. O Japoncoch tohto obdobia sa vie veľmi málo. Pretože písanie sa z Číny ešte len muselo predstaviť, neexistujú priame dôkazy a všetko, čo sa v tomto období dá rozoznať, musí vychádzať z rekonštrukcií Starej japončine.

Starej japončine

Stránka z Man'yōshū
Stránka z Man'yōshū, najstaršia antológia klasiky Japonská poézia

Stará japončina je najstaršou doloženou fázou japonského jazyka. Prostredníctvom šírenia budhizmus, bol čínsky systém písania importovaný do Japonska. Najstaršie texty nájdené v Japonsku sú napísané v jazyku Klasická čínština, ale mohlo sa myslieť, že ich bude čítať ako japonsky kanbun metóda. Niektoré z týchto čínskych textov vykazujú vplyvy japonskej gramatiky, napríklad slovosled (napríklad umiestnenie slovesa za objektom). V týchto hybridných textoch čínske znaky sa tiež príležitostne používajú na zastupovanie foneticky Japonské častice. Najskorší text, Kojikisa datuje do začiatku 8. storočia a bol celý napísaný čínskymi znakmi. Koniec starej japončiny sa zhoduje s koncom Obdobie Nara v roku 794. Stará japončina používa Man'yōgana systém písania, ktorý využíva kanji pre ich fonetické, ako aj sémantické hodnoty. Na základe systému Man'yōgana možno starú japončinu zrekonštruovať tak, že má 88 odlišných slabík. Texty napísané Man'yōganou používajú dva rôzne spôsoby kanji pre každú zo slabík, ktoré sú teraz vyslovené き ki, ひ ahoj, み mi, け ke, へ on, め ja, こ ko, そ tak, と to, の nie, も mo, よ yo a ろ ro.[5] (The Kojiki má 88, ale všetky neskoršie texty majú 87. Rozdiel medzi mo1 a mo2 sa zjavne stratila okamžite po zložení.) Táto sada slabík sa zmenšila na 67 palcov Včasná stredná japončina, aj keď niektoré boli pridané prostredníctvom čínskeho vplyvu.

Kvôli týmto extra slabikám sa predpokladalo, že samohláskový systém starej japončiny je väčší ako systém modernej japončiny - obsahuje možno až osem samohlások. Podľa Shinkichi Hashimoto, extra slabiky v Man'yōgane pochádzajú z rozdielov medzi samohláskami príslušných slabík.[6] Tieto rozdiely by naznačovali, že stará japončina mala systém s ôsmimi samohláskami,[7] na rozdiel od piatich samohlások neskorších japoncov. Samohláskový systém by sa musel medzi týmito textami a vynálezom USA nejaký čas zmenšiť kana (hiragana a katakana) na začiatku 9. storočia. Podľa tohto názoru by sa systém osemhláskovej starej japončiny podobal na systém uralský a Altajský jazyk rodiny.[8] Nie je však úplne isté, že striedanie slabík nevyhnutne odráža skôr rozdiel v samohláskach ako v spoluhláskach - v súčasnosti je jedinou nespochybniteľnou skutočnosťou skutočnosť, že ide o odlišné slabiky. Novšia rekonštrukcia starej japončiny ukazuje výrazné podobnosti s juhovýchodno-ázijskými jazykmi, najmä s Austronézske jazyky.[9]

Stará japončina nemá /h/, ale radšej /ɸ/ (zachované v modernej fu, / ɸɯ /), ktorý bol rekonštruovaný na skorší */p/. Man'yōgana má tiež symbol pre / je /, ktorý splýva s / e / pred koncom obdobia.

Niekoľko fosilizácií staro japonských gramatických prvkov zostáva v modernom jazyku - v genitívnej častici tsu (nahradené moderným č) sa zachováva slovami ako napr matsuge („mihalnica“, rozsvietená. „vlasy oka“); moderný mieru („byť viditeľný“) a kikoeru („byť počuteľný“) ponechať to, čo mohlo byť a mediopassívny prípona -yu (ru) (kikoyukikoyuru (atribučný tvar, ktorý pomaly nahrádzal obyčajný tvar začínajúci v neskorej dobe Heianovej)> kikoeru (ako to robili všetky slovesá shimo-nidan v modernej japončine)); a genitívna častica ga zostáva v zámerne archaickej reči.

Včasná stredná japončina

Zvitok Genji Monogatari emaki
12. storočie emaki zvitok Príbeh o Genji z 11. storočia

Ranný stredný Japonec je Japonec z Heianove obdobie, od 794 do 1185. Skorá stredná japončina vidí značné množstvo čínskeho vplyvu na fonológiu jazyka - rozdiely v dĺžke sa stávajú fonematickými pre spoluhlásky aj samohlásky a série oboch labializovaných (napr. kwa) a palatalizované (kya) spoluhlásky sa pridávajú.[potrebná citácia] Intervocalic /ɸ/ splýva s /w/ do konca 11. storočia. Na konci raného stredného japončiny sa začína začiatok posunu, keď sa atribútová forma (jap rentaikei) pomaly nahrádza neflexibilnú formu (shūshikei) pre tie triedy slovies, kde boli tieto dva odlišné.

Neskorý stredný Japonec

Neskorá stredná japončina pokrýva roky 1185 až 1600 a je zvyčajne rozdelená do dvoch častí, čo je zhruba ekvivalentná s Obdobie kamakura a Obdobie Muromachi, resp. Neskoršie formy neskorej strednej japončiny sú prvé, ktoré pochádzajú z nepôvodných zdrojov, v tomto prípade Jezuita a Františkán misionári; a teda existuje lepšia dokumentácia neskorej strednej japonskej fonológie ako pre predchádzajúce formy (napríklad Arte da Lingoa de Iapam). Medzi ďalšie zmeny zvuku patrí aj postupnosť / au / sa spája do / ɔː /, v kontraste s / oː /; / p / je opätovne zavedený z čínštiny; a / my / splýva s / je /. Začnú sa objavovať niektoré formy, ktoré sú modernejším japonským hovoriacim skôr známe - následný koniec -te sa začína redukovať na sloveso (napr. yonde skôr yomit), vypadne -k- v koncovej slabike prídavných mien (shiroi skôr shiroki); a existujú niektoré formy, kde si moderná štandardná japončina zachovala predchádzajúcu formu (napr. hajaku > hauau > senoɔɔ, kde moderná japončina práve má hajaku, aj keď alternatívna forma je zachovaná v štandardnom pozdrave o-hájo gozaimasu "dobré ráno"; tento koniec je tiež viditeľný v o-medetó „gratulujem“, od medetaku).

Neskorá stredná japončina má prvé výpožičky z európskych jazykov - dnes už bežné slová vypožičané do japončiny panvica („chlieb“) a tabako („tabak“, teraz „cigareta“), obe z Portugalčina.

Ranná moderná japončina

Ranná moderná japončina, ktorá sa nesmie zamieňať s modernou japončinou, bola dialektom používaným po Obnova meidži. Pretože tieto dva jazyky sú si veľmi podobné, raná moderná japončina sa bežne nazýva moderná japončina. Ranná moderná japončina sa v priebehu 19. storočia postupne vyvinula do modernej japončiny. Iba po roku 1945, krátko po druhej svetovej vojne, sa moderná japončina stala štandardným jazykom, ktorý sa začal používať vo väčšine úradných komunikácií.[10] V tomto období Japonci používali okrem znakov Katakana a Hiragana aj tradičné čínske znaky nazývané „Han“, ktorý sa neskôr vyvinul v jazyku„ kanji “, čo je forma písma používaná na vyjadrenie myšlienok v japonskom a čínskom jazyku.[11]

Moderná japončina

Predpokladá sa, že moderná japončina začína na Obdobie Edo, ktorá trvala medzi rokmi 1603 a 1868. Od starej japončiny bola de facto štandardná japončina Kansajské nárečie, najmä toho z Kjóto. Počas obdobia Edo sa však Edo (dnes Tokio) vyvinulo v najväčšie mesto v Japonsku a dialekt oblasti Edo sa stal štandardným japonským. Od konca roku 2006 Samostatne si uložená japonská izolácia v roku 1853 sa významne zvýšil tok výpožičiek z európskych jazykov. V období od roku 1945 bolo veľa slov prevzatých z iných jazykov - napríklad z nemčiny, portugalčiny a angličtiny.[12] Mnoho anglických prepožičaných slov sa týka najmä technológií - napríklad pasokon (skratka pre „osobný počítač“), intānetto („internet“) a kamera ("fotoaparát"). Z dôvodu veľkého množstva anglických výpožičiek si moderná japončina vytvorila rozdiel medzi [tɕi] a [ti]a [dʑi] a [di], pričom druhý z nich sa v každej dvojici nachádza iba v pôžičkových slovách.[13]

Geografické rozdelenie

Aj keď sa po japonsky hovorí takmer výlučne v Japonsku, hovorilo sa ňou aj vonku. Pred a počas Druhá svetová vojnaprostredníctvom japonskej anexie Taiwan a Kórea, ako aj čiastočné obsadenie Čína, Filipínya rôzne tichomorské ostrovy,[14] miestni obyvatelia v týchto krajinách naučil sa japončinu ako jazyk ríše. Výsledkom je, že mnoho starších ľudí v týchto krajinách ešte stále vie po japonsky.

Japonské emigrantské komunity (najväčšie z nich sa nachádzajú v Brazília,[15] s Brazílčanmi s 1,4 až 1,5 milióna japonských prisťahovalcov a potomkov IBGE údaje, viac ako 1,2 milióna z Spojené štáty[16]) niekedy používajú ako hlavný jazyk japončinu. Približne 12% z Havaj obyvatelia hovoria japonsky,[17] s odhadom 12,6% populácie japonských predkov v roku 2008. Japonských emigrantov nájdete aj v krajine Peru, Argentína, Austrália (najmä vo východných štátoch), Kanada (najmä v Vancouver kde 1,4% populácie má japonských predkov[18]), Spojené štáty (najmä Havaj, kde má 16,7% populácie japonský pôvod,[19] a Kalifornia) a Filipíny (najmä v Región Davao a Laguna provincie).[20][21][22]

Oficiálny štatút

Japončina nemá č úradný status v Japonsku,[23] ale je de facto národný jazyk krajiny. Existuje jazyk, ktorý sa považuje za štandardný: hyōjungo (標準 語), čo znamená „štandardná japončina“ alebo kyōtsūgo (共通 語), "bežný jazyk". Význam týchto dvoch pojmov je takmer rovnaký. Hyōjungo alebo kyōtsūgo je koncepcia, ktorá tvorí protipól dialektu. Tento normatívny jazyk sa zrodil po Obnova meidži (明治 維新, meiji ishin, 1868) z jazyka, ktorým sa hovorí v tokijských oblastiach vyšších tried (pozri Yamanote). Hyōjungo sa vyučuje na školách a používa sa v televízii a v úradných komunikáciách.[24] Je to verzia japončiny, o ktorej pojednáva tento článok.

Predtým písomná štandardná japončina (文 語, bungo„literárny jazyk“) sa líšil od hovorového jazyka (口語, kogo). Tieto dva systémy majú odlišné pravidlá gramatiky a určité rozdiely v slovnej zásobe. Bungo bol hlavným spôsobom písania japončiny asi do roku 1900; odvtedy kogo postupne rozširoval svoj vplyv a obidve metódy sa používali písomne ​​až do 40. rokov 20. storočia. Bungo stále má určitý význam pre historikov, literárnych vedcov a právnikov (mnoho japonských zákonov, ktoré prežili) Druhá svetová vojna sú stále napísané v bungo, aj keď stále existuje úsilie na modernizáciu ich jazyka). Kōgo je dnes dominantná metóda hovorenia a písania japončiny bungo gramatika a slovná zásoba sa pre efektivitu v modernej japončine príležitostne používajú.

Nárečia

Mapa japonských dialektov a japonských jazykov

V Japonsku sa hovorí desiatkami dialektov. Hojnosť je spôsobená mnohými faktormi, vrátane dĺžky času Japonské súostrovie bolo obývané, jeho hornatý ostrovný terén a japonská dlhá história vonkajšej aj vnútornej izolácie. Dialekty sa zvyčajne líšia, pokiaľ ide o prízvuk výšky tónu, skloňovaný tvaroslovie, slovná zásobaa použitie častíc. Niektoré sa dokonca líšia samohláska a spoluhláska zásob, aj keď je to neobvyklé.

Hlavný rozdiel v japonských akcentoch je medzi tokijským (東京 式, Tōkyo-shiki) a typu Kjóto-Osaka (京阪 式, Keihan-shiki). V rámci každého typu je niekoľko podskupín. Kjótsko-osacké nárečia sú v centrálnej oblasti a sú zhruba tvorené Kansai, Shikokua západné Regióny Hokuriku.

Nárečia z okrajových oblastí, ako napr Tohoku alebo Kagošima, nemusí byť pre hovorcov z iných častí krajiny zrozumiteľný. Niektoré sú jazykové ostrovy v horských dedinách alebo na izolovaných ostrovoch ako napr Ostrov Hačidžódžima ktorých nárečia pochádzajú z východného nárečia z Starej japončine. Nárečia Región Kansai - hovorí alebo vie veľa Japoncov a - Osaka najmä dialekt je spájaný s komédiou (pozri Kansajské nárečie). Dialekty Tohoku a Sever Kanto sú spájaní s typickými farmármi.

The Jazyky Ryūkyūan, hovorené v Okinawa a Ostrovy Amami (politicky súčasť Kagošima), sú dosť odlišné na to, aby sa mohli považovať za samostatnú vetvu Japonic rodina; nielenže každý jazyk nie je zrozumiteľný pre japonských hovoriacich, ale aj väčšina z nich nie je zrozumiteľná pre tých, ktorí hovoria inými jazykmi Ryūkyūan. Avšak na rozdiel od lingvistov má veľa bežných Japoncov tendenciu považovať jazyky Ryūkyūan za dialekty japončiny. Zdá sa, že cisársky dvor hovoril aj neobvyklým variantom vtedajších Japoncov.[25] S najväčšou pravdepodobnosťou ide o hovorenú formu slova Klasický japonský jazyk, štýl písania, ktorý prevládal počas Heianove obdobie, ale začal klesať neskoro Obdobie meidži.[26] The Jazyky Ryūkyūan hovorí čoraz menší počet starších ľudí UNESCO klasifikovali ako ohrozené, pretože by mohli vyhynúť do roku 2050. Mladí ľudia väčšinou používajú japončinu a nerozumejú jazykom Rjúkju. Okinawská japončina je variant štandardnej japončiny ovplyvnený ryukyuánskymi jazykmi. Je to primárny dialekt, ktorým sa hovorí medzi mladými ľuďmi v Rjúkjú.[27]

Moderná japončina sa stala celonárodnou prevahou (vrátane ostrovov Rjúkjú) kvôli vzdelanie, masové médiáa zvýšenie mobility v Japonsku, ako aj ekonomická integrácia.

Klasifikácia

Japonec je členom Japonských jazykov rodina, ktorej súčasťou je aj jazykoch hovorené po celom svete Ostrovy Rjúkjú. Pretože sa tieto úzko súvisiace jazyky bežne považujú za dialekty toho istého jazyka, japončina sa často nazýva a jazykový izolát.

Podľa Martine Irma Robbeets„Japončina bola predmetom ďalších pokusov preukázať svoj vzťah k iným jazykom ako k iným jazykom na svete.[28] Odkedy Japonci začali brať do úvahy lingvistov koncom 19. storočia, boli urobené pokusy ukázať ich genealogický vzťah k jazykom alebo jazykovým rodinám ako Ainu, kórejčina, čínština, Tibeto-Burman, Uralsko-altajský, Altajský, Uralský, Mon – Khmer, Malajsko-polynézsky a Ryukyuan. Na okraj niektorí lingvisti navrhli odkaz na Indoeurópske jazyky, počítajúc do toho Gréckya Lepcha. V súčasnej podobe má širokú podporu iba odkaz na Ryukyuan.[29]

Súčasné teórie a možnosti

Moderné hlavné teórie sa pokúšali prepojiť japončinu na jednej strane so severoázijskými jazykmi Kórejský alebo väčšie Altajský rodina (tiež niekedy označovaná ako „transeurasian“) a na druhej strane rôzne Jazyky juhovýchodnej Ázie, najmä do Austronézsky. Žiadny z týchto návrhov nezískal široké prijatie a samotná altajská jazyková rodina sa dnes považuje za kontroverznú.[30][31][32]

Ostatné teórie považujú japonský jazyk za ranú kreolský jazyk tvorené vstupmi najmenej z dvoch odlišných jazykových skupín alebo ako samostatný odlišný jazyk, ktorý absorbuje rôzne aspekty zo susedných jazykov.[33][34][35]

Zatiaľ je japončina klasifikovaná ako príslušník japonských jazykov alebo ako a jazykový izolát so žiadnymi známymi žijúcimi príbuznými, ak sa Ryukyuan počíta ako dialekty.[36]

Fonológia

Hovorený japonsky

Samohlásky

Samohlásky štandardnej japončiny na a samohláskový graf. Prevzatý z Okada (1999:117).
PrednéCentrálnespäť
Zavrieťiu
Mideo
Otvorenéa

Všetky japonské samohlásky sú čisté - to znamená, že neexistujú dvojhlásky, iba jednohlasky. Jedinou neobvyklou samohláskou je samohláska s vysokým chrbtom / u / (O tomto zvukupočúvať), ktoré môžu byť stlačený skôr ako zaoblené a čelné. Japončina má päť samohlások a dĺžka samohlásky je phonemic, pričom každá z nich má krátku aj dlhú verziu. Podlhovasté samohlásky sa zvyčajne označujú čiarou nad samohláskou (a macron) v rōmaji, znak opakovanej samohlásky v hiragana, alebo a chōonpu nástupcu samohlásky v katakana.

Spoluhlásky

BilabialAlveolárnyAlveolo-
palatal
PalatalVelarUvulárneGlottal
Nosovejmn(ɲ)(ŋ)(ɴ)
Prestaňp  bt  dk  ɡ
Afrikátny(t͡s)  (d͡z)(t͡ɕ)  (d͡ʑ)
Frikatívne(ɸ)s  z(ɕ)  (ʑ)(ç)h
Kvapalinar
Polosamohláskajw
Špeciálne móry/ N /, / Q /

Niektoré japonské spoluhlásky majú niekoľko alofóny, ktoré môžu vzbudzovať dojem väčšieho inventára zvukov. Niektoré z týchto alofónov sa však odvtedy stali fonemickými. Napríklad v japonskom jazyku až do prvej polovice 20. storočia vrátane (phememic sequence) / ti / bol palatalizovaný a realizovaný foneticky ako [tɕi], približne chi (O tomto zvukupočúvať); však teraz [ti] a [tɕi] sú odlišné, o čom svedčia slová ako ti [tiː] „Čaj v západnom štýle“ a chii [tɕii] "sociálny status".

Osobitne zaujímavé je „r“ japonského jazyka, ktoré sa pohybuje medzi apikálny centrálny ťuknite a a bočný približný. Pozoruhodné je aj písmeno „g“; pokiaľ nezačína vetu, môže byť vyslovená [ŋ], v dialekte kanto prestíže a v ďalších východných dialektoch.

Slabičná štruktúra a fonotaktika sú veľmi jednoduché: jediné zhluky spoluhlások povolené v slabike sa skladá z jednej z podmnožiny spoluhlások plus / j /. Tento typ klastra sa vyskytuje iba v nástupoch. Súhlásky so zoskupeniami cez slabiky sú však povolené, pokiaľ sú tieto dve spoluhlásky nazálne, za ktorým nasleduje homorganický spoluhláska. Spoluhláska dĺžka (geminácia) je tiež fonemická.

K fonológii japončiny patrí aj a systém prízvuku výšky tónu, čo je systém, ktorý pomáha odlíšiť slová od rovnakých hiragana pravopis alebo slová rôzne Japonské nárečia. Príkladom slov s identickou hiraganou by boli slová [haꜜ.ɕi] ("paličky") a [ha.ɕiꜜ] („most“), obe špaldy は し (hashi) v hiragane. Stresy slová odlišujú.[37]

Gramatika

Štruktúra vety

Japonský slovosled je klasifikovaný ako predmet – predmet – sloveso. Na rozdiel od mnohých Indoeurópske jazyky, jediným prísnym pravidlom slovosledu je, že sloveso musí byť umiestnené na konci vety (prípadne za ním môžu nasledovať častice na konci vety). Je to tak preto, lebo japonské vetné prvky sú označené symbolom častice ktoré identifikujú ich gramatické funkcie.

Základná vetná štruktúra je téma – komentár. Napríklad, Kochira wa Tanaka-san desu (こ ち ら は 田中 さ ん で す). kochira („toto“) je téma vety označená časticou wa. Sloveso de aru (desu je kontrakcia jeho zdvorilej formy de arimasu) je a kopula, bežne preložené ako „byť“ alebo „to je“ (aj keď existujú aj ďalšie slovesá, ktoré sa dajú preložiť ako „byť“), aj keď technicky nemá žiadny význam a používa sa na vyslovenie vety „zdvorilosť“. Ako frázu Tanaka-san desu je komentár. Táto veta v doslovnom preklade znamená „Pokiaľ ide o túto osobu, je ňou pán / pani Tanaka.“ Japončina sa teda rovnako ako mnoho ďalších ázijských jazykov často nazýva a tematický jazyk, čo znamená, že má silnú tendenciu označovať tému oddelene od témy a že tieto dve témy sa nie vždy zhodujú. Veta Zō wa hana ga nagai (象 は 鼻 が 長 い) doslovne znamená: „Pokiaľ ide o slona (-y), nos (-y) je (sú) dlhý (-é). Téma je „slon“ a predmetom je hana „nos“.

V japončine nemusí byť predmet alebo predmet vety uvedený, ak je to zrejmé z kontextu. V dôsledku tejto gramatickej tolerancie existuje tendencia gravitovať k stručnosti; Japonskí hovoriaci majú tendenciu vynechávať zámená na teórii sú odvodené z predchádzajúcej vety, a preto sú pochopené. V kontexte vyššie uvedeného príkladu hana-ga nagai by znamenalo „[ich] nosy sú dlhé“, zatiaľ čo nagai samo o sebe by znamenalo „[sú] dlhé“. Jediným slovesom môže byť úplná veta: Yatta! (や っ た!) „[I / we / they / etc] did [it]!". Okrem toho, keďže prídavné mená môžu tvoriť predikát v japonskej vete (dole), jediným adjektívom môže byť úplná veta: Urayamashii! (羨 ま し い!) „[Žiarlim [na to]!“.

Aj keď jazyk obsahuje niektoré slová, ktoré sa zvyčajne prekladajú ako zámená, v niektorých indoeurópskych jazykoch sa nepoužívajú tak často ako zámená a fungujú odlišne. V niektorých prípadoch sa japončina pri určovaní smeru prospechu akcie spolieha na špeciálne slovesné tvary a pomocné slovesá: „dole“ na označenie vonkajšej skupiny dáva výhodu skupine; a „nahor“ na označenie skupiny poskytuje výhodu pre skupinu. Tu skupina zahŕňa rečníka a vonkajšia skupina nie a ich hranica závisí od kontextu. Napríklad, oshiete moratta (教 え て も ら っ た) (doslovne, „vysvetlené“ s výhodou z vonkajšej skupiny do skupiny) znamená „[vysvetlil [mi] [mne / nám]“. Podobne oshiete ageta (教 え て あ げ た) (doslovne, „vysvetlené“ s výhodou od skupiny k skupine) znamená „[ja / my] sme to [jemu / im] vysvetlili“ “. Takéto pomocné slovesá tak majú funkciu porovnateľnú s zámenami a predložkami v indoeurópskych jazykoch na označenie aktéra a príjemcu akcie.

Japonské „zámená“ tiež fungujú odlišne od väčšiny moderných indoeurópskych zámen (a skôr ako podstatné mená) v tom, že môžu brať modifikátory ako každé iné podstatné meno. Napríklad v angličtine sa nehovorí:

Užasnutý utiekol po ulici. (gramaticky nesprávne vloženie zámena)

Ale jeden môcť gramaticky povedzte v japončine v podstate to isté:

驚 い た 彼 は 道 を 走 っ て い っ た。
Odoroita kare wa michi o hashitte itta. (gramaticky správne)

Je to čiastočne preto, lebo tieto slová sa vyvinuli z bežných podstatných mien, ako napr kimi „ty“ ( „pán“), anata „ty“ (あ な た "tamto, tamto"), a boku „Ja“ ( „sluha“). Preto niektorí lingvisti neklasifikujú japonské „zámená“ ako zámená, ale skôr ako referenčné podstatné mená, podobne ako španielske usted (zmluvne od vuestra milosrdne, „váš [(lichotivý majestátne) množné číslo] milosť “) alebo v portugalčine o senhor. Japonské osobné zámená sa zvyčajne používajú iba v situáciách, ktoré si vyžadujú osobitný dôraz na to, kto komu čo robí.

Výber slov použitých ako zámená koreluje s pohlavím hovoriaceho a so sociálnou situáciou, v ktorej sa používajú: muži aj ženy vo formálnej situácii sa všeobecne označujú ako Watashi ( „súkromné“) alebo watakushi (tiež ), zatiaľ čo u mužov v drsnejších alebo dôvernejších rozhovoroch je toto slovo oveľa pravdepodobnejšie ruda ( „seba“, „seba“) alebo boku. Podobne rôzne slová ako napr anata, kimia omae (お 前, formálnejšie 御前 „ten predo mnou“) môže odkazovať na poslucháča v závislosti od relatívneho sociálneho postavenia poslucháča a stupňa jeho oboznámenosti s hovoriacim a poslucháčom. Ak sa rovnaké slovo používa v rôznych sociálnych vzťahoch, môže mať pozitívne (intímne alebo úctivé) alebo negatívne (vzdialené alebo neúctivé) konotácie.

Japončina často používa v angličtine názvy osôb, ktoré sa používajú na pomenovanie zámen. Napríklad, keď sa rozprávate so svojím učiteľom, je vhodné ho používať sensei (先生, učiteľ), ale nevhodné na použitie anata. To je preto, že anata sa používa na označenie ľudí s rovnakým alebo nižším postavením a učiteľ má vyššie postavenie.

Sklon a konjugácia

Japonské podstatné mená nemajú gramatické číslo, rod ani článok. Podstatné meno hon () môže odkazovať na jednu knihu alebo niekoľko kníh; ahoj () môžu znamenať „osobu“ alebo „ľudí“ a ki () môžu byť „strom“ alebo „stromy“. Ak je číslo dôležité, dá sa to označiť uvedením množstva (často s a protipól) alebo (zriedka) pridaním prípony alebo niekedy duplikáciou (napr. 人人, hitobito, obvykle písané s iteračnou značkou ako 人 々). Slová pre ľudí sa zvyčajne chápu ako jednotné číslo. Teda Tanaka-san zvyčajne znamená Mr./Ms. Tanaka. Slová, ktoré odkazujú na ľudí a zvieratá, možno označiť ako skupinu jednotlivcov pridaním hromadnej prípony (podstatná prípona, ktorá označuje skupinu), ako napr. -tachi, ale nejde o skutočné množné číslo: význam je bližšie k anglickému výrazu „and company“. Skupina označená ako Tanaka-san-tachi môžu zahŕňať ľudí, ktorí sa nepomenujú Tanaka. Niektoré japonské podstatné mená majú efektívne množné číslo, ako napr hitobito „ľudia“ a riad „my / nás“, zatiaľ čo slovo tomodachi „priateľ“ sa považuje za jednotné číslo, aj keď má tvar množného čísla.

Slovesá sú konjugované ukázať časy, z ktorých sú dva: minulé a súčasné (alebo minulé), ktoré sa používajú pre prítomnosť a budúcnosť. Pre slovesá, ktoré predstavujú prebiehajúci proces, platí -te iru forma označuje súvislý (alebo progresívny) aspekt, podobne ako prípona ing v angličtine. Pre ostatných, ktorí predstavujú zmenu stavu, platí -te iru forma naznačuje dokonalý aspekt. Napríklad, kite iru znamená „Prišiel (a stále je tu)“, ale tabete iru znamená „Jedáva“.

Otázky (obe s opytovacím zámenom a otázkami áno / nie) majú rovnakú štruktúru ako kladné vety, na konci však stúpa intonácia. Vo formálnom registri je častica otázky -ka sa pridáva. Napríklad, ii desu (い い で す) Zobrazí sa „It is OK“ ii desu-ka (い い で す か。) "Je to v poriadku?". Neformálnejším tónom niekedy častica () namiesto toho sa pridáva na vyjadrenie osobného záujmu rečníka: Dóshite konai-no? „Prečo (ty) neprídeš?“. Niektoré jednoduché dotazy sa tvoria jednoduchým uvedením témy pomocou opytovacej intonácie, aby sa získala pozornosť poslucháča: Kore wa? „(A čo) toto?“; O-namae wa? (お 名 前 は?) "(Ako sa voláš?".

Negatíva sa tvoria skloňovaním slovesa. Napríklad, Pan o taberu (パ ン を 食 べ る。) „Zjem chlieb“ alebo „Zjem chlieb“ sa stane Pan o tabenai (パ ン を 食 べ な い。) „Ja nebudem jesť chlieb“ alebo „Nejem chlieb“. Jednoduché formy sú i-prívlastky (pozri nižšie) a skloňovanie ako také, napr. Pan o tabenakatta (パ ン を 食 べ な か っ た。) „Nejedol som chlieb“.

Takzvaný -te forma slovesa sa používa na rôzne účely: buď progresívny alebo dokonalý aspekt (pozri vyššie); kombinovanie slovies v časovej postupnosti (Asagohan o tabete sugu dekakeru „Zjem raňajky a odídem naraz“), jednoduché príkazy, podmienené vyhlásenia a povolenia (Dekakete-mo ii? „Môžem ísť von?“) Atď.

Slovo da (prostý), desu (zdvorilý) je kopula sloveso. Zodpovedá to približne anglicky byť, ale často preberá ďalšie roly, vrátane markéra času, keď je sloveso spojené do svojej minulej podoby datta (prostý), deshita (zdvorilý). Toto sa začína používať, pretože iba i-prídavné mená a slovesá môžu mať v japončine čas. Na označenie existencie („existuje“) alebo v niektorých kontextoch vlastnosť sa používajú dve ďalšie bežné slovesá: aru (negatívne nai) a iru (negatívne inai), pre neživé a živé veci. Napríklad, Neko ga iru „There is a cat“, II kangae-ga nai „[Nemám dobrý nápad“.

Sloveso „robiť“ (suru, zdvorilá forma šimasu) sa často používa na výrobu slovies z podstatných mien (ryōri suru "variť", benkyō suru „študovať“ atď.) a bola produktívna pri vytváraní moderných slangových slov. Japončina má tiež obrovské množstvo zložených slovies na vyjadrenie pojmov, ktoré sú v angličtine opísané pomocou slovesa a príslovkovej častice (napr. tobidasu „vyletieť, utiecť,“ z tobu „lietať, skákať“ + dasu „uhasiť, vypustiť“).

Existujú tri typy prídavných mien (pozri Japonské prívlastky):

 1. 形容詞 keiyōshialebo i prídavné mená, ktoré majú a konjugačný končiaci i () (ako napr 暑 い atsui „byť horúcou“), ktorá sa môže stať minulosťou (暑 か っ た atsukatta „bolo horúco“) alebo záporné (暑 く な い atsuku nai „nie je horúco“). Poznač si to nai je tiež i prídavné meno, ktoré sa môže stať minulosťou (暑 く な か っ た atsuku nakatta „nebolo horúco“).
  暑 い 日 atsui ahoj „horúci deň“.
 2. 形容 動詞 keiyōdōshialebo na prídavné mená, za ktorými nasleduje forma kopula, zvyčajne na. Napríklad, sliepka (zvláštne)
  変 な ひ と sliepka na hito „zvláštna osoba“.
 3. 連体 詞 rentaishi, nazývané aj pravdivé prídavné mená, ako napr ano „to“
  あ の 山 ano yama „tá hora“.

Oboje keiyōshi a keiyōdōshi smieť predikát vety. Napríklad,

ご 飯 が 熱 い。 Gohan ga atsui. „Ryža je horká.“
彼 は 変 だ。 Kare wa hen da. „Je zvláštny.“

Obaja skloňujú, aj keď neukazujú celý rozsah konjugácií nájdených v pravých slovesách rentaishi v modernej japončine je ich málo a na rozdiel od iných slov sa obmedzujú na priame úpravy podstatných mien. Nikdy nepredpovedajú vety. Príklady zahŕňajú ookina "veľký", kono "toto", iwayuru „tzv.“ a taishita "úžasný".

Oboje keiyōdōshi a keiyōshi formulár príslovkysledovaním s ni v prípade keiyōdōshi:

変 に な る hen ni naru "stať sa čudným",

a zmenou i do ku v prípade keiyōshi:

熱 く な る atsuku naru „stať sa horúcim“.

Gramatická funkcia podstatných mien je označená znakom postpozície, tiež nazývaný častice. Patria sem napríklad:

彼 がや っ た。Kare ga yatta. "On to urobil."
田中 さ ん にあ げ て 下 さ い。 Tanaka-san ni agete kudasai „Prosím, daj to pánovi Tanakovi."

Používa sa tiež na latívne prípad označujúci pohyb na dané miesto.

日本 に行 き た い。 Nihon ni ikitai "Chcem ísť do Japonska."
 • Avšak e sa častejšie používa pre prípad latencie.
パ ー テ ィ ー へ行 か な い か。 pātī e ikanai ka? „Nepôjdeš na párty?"
 • č pre genitívalebo nominalizujúce frázy.
私 のカ メ ラ。 Watashi č kamera "môj fotoaparát"
ス キ ー に 行 くが 好 き で す。 Sukī-ni iku č ga suki desu „(Mám) rád ísťing lyžovanie. “
何 を食 べ ま す か。 Nani o tabemasu ka? "Čo budete (budete) jesť? “
 • wa pre danú tému. Môže existovať súčasne s vyššie uvedenými značkami malých a veľkých písmen ga a (vo väčšine prípadov) o.
私 は寿司 が い い で す。 Watashi wa sushi ga ii desu. (doslova) "Pokiaľ ide o mňa„sushi je dobré.“ Nominatívna značka ga po Watashi sa skrýva pod wa.

Poznámka: Jemný rozdiel medzi wa a ga v japončine nemožno odvodiť z anglického jazyka ako takého, pretože sa tam nerobí rozdiel medzi vetnou témou a predmetom. Zatiaľ čo wa označuje tému, ktorú zvyšok vety popisuje alebo na ktorú koná, má implikáciu, ktorú predmet označil wa nie je jedinečný alebo môže byť súčasťou väčšej skupiny.

Ikeda-san wa yonjū-ni sai da. „Pokiaľ ide o pána Ikedu, má štyridsaťdva rokov.“ Aj ostatní v skupine môžu byť tohto veku.

Neprítomnosť wa často znamená, že predmetom je zameranie vety.

Ikeda-san ga yonjū-ni sai da. „Je to pán Ikeda, ktorý má štyridsaťdva rokov.“ Toto je odpoveď na implicitnú alebo explicitnú otázku, napríklad „kto z tejto skupiny má štyridsaťdva rokov?“

Zdvorilosť

Japončina má rozsiahly gramatický systém, ktorý vyjadruje zdvorilosť a formálnosť. To odráža hierarchickú povahu japonskej spoločnosti.[38]

Japonský jazyk môže vyjadrovať rôzne úrovne spoločenského postavenia. Rozdiely v sociálnej pozícii sú determinované rôznymi faktormi vrátane zamestnania, veku, skúseností alebo dokonca psychologického stavu (napr. Osoba, ktorá žiada o láskavosť, má tendenciu robiť to slušne). Od osoby v dolnej polohe sa očakáva, že použije zdvorilú formu reči, zatiaľ čo druhá osoba môže použiť obyčajnú formu. Cudzí ľudia sa k sebe tiež zdvorilo prihovoria. Japonské deti zriedka používajú zdvorilú reč, kým nie sú dospievajúce, a potom sa od nich očakáva, že začnú rozprávať dospelým spôsobom. Pozri uchi-soto.

Keďže teineigo (丁寧 語) (zdvorilý jazyk) je obyčajne skloňovaný systém, sonkeigo (尊敬 語) (úctivý jazyk) a kenjōgo (謙 譲 語) (skromný jazyk) často používa mnoho zvláštnych čestných a skromných alternatívnych slovies: iku „ísť“ sa stáva ikimasu v zdvorilej podobe, ale nahrádza sa irassharu v čestnej reči a ukagau alebo mairu v skromnej reči.

Rozdiel medzi čestnou a skromnou rečou je zreteľný najmä v japonskom jazyku. Skromný jazyk sa používa na rozhovor o sebe alebo o vlastnej skupine (spoločnosti, rodine), zatiaľ čo čestný jazyk sa väčšinou používa pri popise partnera a jeho skupiny. Napríklad -san prípona („pán“, „pani“ alebo „slečna“) je príkladom čestného jazyka. Nezvykne sa hovoriť o sebe, ani keď hovoríte o niekom z firmy s externou osobou, pretože spoločnosť je hovoriacim v skupine. Pri priamom rozhovore s nadriadeným v spoločnosti alebo pri rozhovore s ostatnými zamestnancami v spoločnosti o nadriadenom bude Japonec používať slovnú zásobu a sklony čestného registra k odkazom na nadriadeného v skupine a na jeho prejav a konanie. Pri rozhovore s osobou z inej spoločnosti (t. J. Členom skupiny mimo skupiny) však bude Japonec používať obyčajný alebo skromný register na označenie prejavov a konania svojich nadriadených v skupine. Stručne povedané, register používaný v japončine na označenie osoby, reči alebo konania konkrétneho jednotlivca sa líši v závislosti od vzťahu (v skupine alebo mimo skupiny) medzi hovoriacim a poslucháčom, ako aj v závislosti od relatívneho stav rečníka, poslucháča a referenta tretej osoby.

Väčšina podstatné mená v japončine môže byť zdvorilý pridaním o- alebo ísť- ako predpona. o- sa všeobecne používa pre slová pôvodného japonského pôvodu, zatiaľ čo ísť- je pripojený k slovám s čínskym odvodením. In some cases, the prefix has become a fixed part of the word, and is included even in regular speech, such as gohan 'cooked rice; meal.' Such a construction often indicates deference to either the item's owner or to the object itself. Napríklad slovo tomodachi 'friend,' would become o-tomodachi when referring to the friend of someone of higher status (though mothers often use this form to refer to their children's friends). On the other hand, a polite speaker may sometimes refer to mizu 'water' as o-mizu in order to show politeness.

Most Japanese people employ politeness to indicate a lack of familiarity. That is, they use polite forms for new acquaintances, but if a relationship becomes more intimate, they no longer use them. This occurs regardless of age, social class, or gender.

Slovná zásoba

There are three main sources of words in the Japanese language, the yamato kotoba (大和言葉) alebo wago (和語), kango (漢語) a gairaigo (外来語).[39]

The original language of Japan, or at least the original language of a certain population that was ancestral to a significant portion of the historical and present Japanese nation, was the so-called yamato kotoba (大和言葉 or infrequently 大和詞, i.e. "Yamato words"), which in scholarly contexts is sometimes referred to as wago (和語 or rarely 倭語, i.e. the "Wa language"). In addition to words from this original language, present-day Japanese includes a number of words that were either borrowed from Čínština or constructed from Chinese roots following Chinese patterns. These words, known as kango (漢語), entered the language from the 5th century onwards via contact with Chinese culture. Podľa Shinsen Kokugo Jiten (新選国語辞典) Japonský slovník, kango comprise 49.1% of the total vocabulary, wago make up 33.8%, other foreign words or gairaigo (外来語) account for 8.8%, and the remaining 8.3% constitute hybridized words or konshugo (混種語) that draw elements from more than one language.[40]

There are also a great number of words of mimetic origin in Japanese, with Japanese having a rich collection of zvuková symbolika, both onomatopoeia for physical sounds, and more abstract words. A small number of words have come into Japanese from the Jazyk Ainu. Tonakai (sob), rakko (morská vydra) a shishamo (voňať, a type of fish) are well-known examples of words of Ainu origin.

Words of different origins occupy different registre v japončine. Like Latin-derived words in English, kango words are typically perceived as somewhat formal or academic compared to equivalent Yamato words. Indeed, it is generally fair to say that an English word derived from Latin/French roots typically corresponds to a Sino-Japanese word in Japanese, whereas a simpler Anglo-Saxon word would best be translated by a Yamato equivalent.

Incorporating vocabulary from Európskych jazykoch, gairaigo, began with borrowings from Portuguese in the 16th century, followed by words from Holandsky počas Japonska long isolation z Obdobie Edo. Vďaka Obnova meidži and the reopening of Japan in the 19th century, borrowing occurred from Nemecky, Francúzskya Angličtina. Today most borrowings are from English.

In the Meiji era, the Japanese also coined many neologisms using Chinese roots and morphology to translate European concepts;[potrebná citácia] these are known as wasei kango (Japanese-made Chinese words). Many of these were then imported into Chinese, Korean, and Vietnamese via their kanji in the late 19th and early 20th centuries.[potrebná citácia] Napríklad, seiji (政治, "politics")a kagaku (化学, "chemistry") are words derived from Chinese roots that were first created and used by the Japanese, and only later borrowed into Chinese and other East Asian languages. As a result, Japanese, Chinese, Korean, and Vietnamese share a large common corpus of vocabulary in the same way many Greek- and Latin-derived words – both inherited or borrowed into European languages, or modern coinages from Greek or Latin roots – are shared among modern European languages – see classical compound.[potrebná citácia]

In the past few decades, wasei-eigo ("made-in-Japan English") has become a prominent phenomenon. Words such as wanpatān ワンパターン (< jeden + vzor, "to be in a rut", "to have a one-track mind") and sukinshippu スキンシップ (< koža + -loď, "physical contact"), although coined by compounding English roots, are nonsensical in most non-Japanese contexts; exceptions exist in nearby languages such as Korean however, which often use words such as skinship a rimokon (remote control) in the same way as in Japanese.

The popularity of many Japanese cultural exports has made some native Japanese words familiar in English, including futon, haiku, džudo, kamikadze, karaoke, karate, ninja, origami, rikša (od 人力車 jinrikisha), samuraj, sayonara, Sudoku, sumo, sushi, tsunami, magnát. Pozri list of English words of Japanese origin pre viac.

Systém písania

História

Literacy was introduced to Japan in the form of the Čínsky systém písaniaprostredníctvom Baekje before the 5th century.[41] Using this language, the Japanese king Bu presented a petition to Emperor Shun of Liu Song in AD 478.[a] After the ruin of Baekje, Japan invited scholars from China to learn more of the Chinese writing system. Japanese emperors gave an official rank to Chinese scholars (続守言/薩弘格/[b][c] 袁晋卿[d]) and spread the use of Chinese characters from the 7th century to the 8th century.

Table of Kana (including Youon): Hiragana top, Katakana in the center and Romanized equivalents at the bottom

At first, the Japanese wrote in Klasická čínština, with Japanese names represented by characters used for their meanings and not their sounds. Later, during the 7th century AD, the Chinese-sounding phoneme principle was used to write pure Japanese poetry and prose, but some Japanese words were still written with characters for their meaning and not the original Chinese sound. This is when the history of Japanese as a written language begins in its own right. By this time, the Japanese language was already very distinct from the Ryukyuanské jazyky.[42]

An example of this mixed style is the Kojiki, which was written in AD 712. They[SZO?] then started to use Chinese characters to write Japanese in a style known as man'yōgana, a syllabic script which used Chinese characters for their sounds in order to transcribe the words of Japanese speech syllable by syllable.

Over time, a writing system evolved. čínske znaky (kanji) were used to write either words borrowed from Chinese, or Japanese words with the same or similar meanings. Chinese characters were also used to write grammatical elements, were simplified, and eventually became two syllabic scripts: hiragana a katakana which were developed based on Manyogana. Some scholars claim that Manyogana originated from Baekje, but this hypothesis is denied by mainstream Japanese scholars.[43][44]

Yoshinori Kobayashi and Alexander Vovin argued that Japan's Katakana originated from the Gugyeol writing system used during the Silla Dynastia.[45]

Hiragana and Katakana were first simplified from Kanji, and Hiragana, emerging somewhere around the 9th century,[46] was mainly used by women. Hiragana was seen as an informal language, whereas Katakana and Kanji were considered more formal and was typically used by men and in official settings. However, because of hiragana's accessibility, more and more people began using it. Eventually, by the 10th century, hiragana was used by everyone.[47]

Modern Japanese is written in a mixture of three main systems: kanji, characters of Chinese origin used to represent both Chinese výpožičné slová into Japanese and a number of native Japanese morfémy; a dva syllabaries: hiragana a katakana. The Latinské písmo (or romaji in Japanese) is used to a certain extent, such as for imported acronyms and to transcribe Japanese names and in other instances where non-Japanese speakers need to know how to pronounce a word (such as "ramen" at a restaurant). Arabic numerals are much more common than the kanji when used in counting, but kanji numerals are still used in compounds, such as 統一 tōitsu ("unification").

Historically, attempts to limit the number of kanji in use commenced in the mid-19th century, but did not become a matter of government intervention until after Japan's defeat in the Second World War. During the period of post-war occupation (and influenced by the views of some U.S. officials), various schemes including the complete abolition of kanji and exclusive use of rōmaji were considered. The jōyō kanji ("common use kanji", originally called tōyō kanji [kanji for general use]) scheme arose as a compromise solution.

Japanese students begin to learn kanji from their first year at elementary school. A guideline created by the Japanese Ministry of Education, the list of kyōiku kanji ("education kanji", a subset of jōyō kanji), specifies the 1,006 simple characters a child is to learn by the end of sixth grade. Children continue to study another 1,130 characters in junior high school, covering in total 2,136 jōyō kanji. The official list of jōyō kanji was revised several times, but the total number of officially sanctioned characters remained largely unchanged.

As for kanji for personal names, the circumstances are somewhat complicated. Jōyō kanji a jinmeiyō kanji (an appendix of additional characters for names) are approved for registering personal names. Names containing unapproved characters are denied registration. However, as with the list of jōyō kanji, criteria for inclusion were often arbitrary and led to many common and popular characters being disapproved for use. Under popular pressure and following a court decision holding the exclusion of common characters unlawful, the list of jinmeiyō kanji was substantially extended from 92 in 1951 (the year it was first decreed) to 983 in 2004. Furthermore, families whose names are not on these lists were permitted to continue using the older forms.

Hiragana

Hiragana are used for words without kanji representation, for words no longer written in kanji, and also following kanji to show conjugational endings. Because of the way verbs (and adjectives) in Japanese are konjugované, kanji alone cannot fully convey Japanese tense and mood, as kanji cannot be subject to variation when written without losing their meaning. For this reason, hiragana are appended to kanji to show verb and adjective conjugations. Hiragana used in this way are called okurigana. Hiragana can also be written in a superscript called furigana above or beside a kanji to show the proper reading. This is done to facilitate learning, as well as to clarify particularly old or obscure (or sometimes invented) readings.

Katakana

Katakana, like hiragana, constitute a šlabikár; katakana are primarily used to write foreign words, plant and animal names, and for emphasis. For example, "Australia" has been adapted as Ōsutoraria (オーストラリア), and "supermarket" has been adapted and shortened into sūpā (スーパー).

Alexander Vovin argued that Japan's Katakana originated from the Gugyeol writing system used during the Silla Dynastia.[48]

Yoshinori Kobayashi of Hiroshima University asserted the hypothesis that Katakana originated from Gugyeol.

Non-native study

Many major universities throughout the world provide Japanese language courses, and a number of secondary and even primary schools worldwide offer courses in the language. This is much changed from before Druhá svetová vojna; in 1940, only 65 Americans not of Japanese descent were able to read, write and understand the language.[49]

International interest in the Japanese language dates from the 19th century but has become more prevalent following Japan's economic bubble of the 1980s and the global popularity of Japonská populárna kultúra (ako napr anime a video hry) since the 1990s. As of 2015, more than 3.6 million people studied the language worldwide, primarily in East and Southeast Asia.[50] Nearly one million Chinese, 745,000 Indonesians, 556,000 South Koreans and 357,000 Australians studied Japanese in lower and higher educational institutions.[50] Between 2012 and 2015, considerable growth of learners originated in Austrália (20.5%), Thajsko (34.1%), Vietnam (38.7%) and the Filipíny (54.4%).[50]

The Japanese government provides standardized tests to measure spoken and written comprehension of Japanese for second language learners; the most prominent is the Test japonského jazyka (JLPT), which features five levels of exams. The JLPT is offered twice a year.

Pozri tiež

Poznámky

 1. ^ Kniha piesne 順帝昇明二年,倭王武遣使上表曰:封國偏遠,作藩于外,自昔祖禰,躬擐甲冑,跋渉山川,不遑寧處。東征毛人五十國,西服衆夷六十六國,渡平海北九十五國,王道融泰,廓土遐畿,累葉朝宗,不愆于歳。臣雖下愚,忝胤先緒,驅率所統,歸崇天極,道逕百濟,裝治船舫,而句驪無道,圖欲見吞,掠抄邊隸,虔劉不已,毎致稽滯,以失良風。雖曰進路,或通或不。臣亡考濟實忿寇讎,壅塞天路,控弦百萬,義聲感激,方欲大舉,奄喪父兄,使垂成之功,不獲一簣。居在諒闇,不動兵甲,是以偃息未捷。至今欲練甲治兵,申父兄之志,義士虎賁,文武效功,白刃交前,亦所不顧。若以帝德覆載,摧此強敵,克靖方難,無替前功。竊自假開府儀同三司,其餘咸各假授,以勸忠節。詔除武使持節督倭、新羅、任那、加羅、秦韓六國諸軍事、安東大將軍、倭國王。至齊建元中,及梁武帝時,并來朝貢。
 2. ^ Nihon shoki Chapter 30:持統五年 九月己巳朔壬申。賜音博士大唐続守言。薩弘恪。書博士百済末士善信、銀人二十両。
 3. ^ Nihon shoki Chapter 30:持統六年 十二月辛酉朔甲戌。賜音博士続守言。薩弘恪水田人四町
 4. ^ Šoku Nihongi 宝亀九年 十二月庚寅。玄蕃頭従五位上袁晋卿賜姓清村宿禰。晋卿唐人也。天平七年随我朝使帰朝。時年十八九。学得文選爾雅音。為大学音博士。於後。歴大学頭安房守。

Referencie

Citácie

 1. ^ "Världens 100 största språk 2010" (The World's 100 Largest Languages in 2010), in Nationalencyklopedin
 2. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, vyd. (2017). „Japonský“. Glottolog 3.0. Jena, Nemecko: Max Planck Institute for the Science of Human History.
 3. ^ Deal, William E. (2005). Handbook to Life in Medieval and Early Modern Japan. Vydavateľstvo Infobase. p. 242. ISBN 978-0-8160-7485-3. Japanese has no genetic affiliation with Chinese, but neither does it have any clear affiliation with any other language.
 4. ^ Wade, Nicholas (4 May 2011). "Finding on Dialects Casts New Light on the Origins of the Japanese People". New York Times. Získané 7. mája 2011.
 5. ^ Shinkichi Hashimoto (February 3, 1918)「国語仮名遣研究史上の一発見―石塚龍麿の仮名遣奥山路について」『帝国文学』26–11(1949)『文字及び仮名遣の研究(橋本進吉博士著作集 第3冊)』(岩波書店)。
 6. ^ 大野 晋 (1953). 『上代仮名遣の研究』.岩波書店. p. 126.
 7. ^ 大野 晋 (1982). 『仮名遣いと上代語』.岩波書店. p. 65.
 8. ^ 有坂 秀世 (1931)「国語にあらはれる一種の母音交替について」『音声の研究』第4輯(1957年の『国語音韻史の研究 増補新版』(三省堂)
 9. ^ Alexander, Vovin (2008). "Proto-Japanese beyond the accent system". In Frellesvig, Bjarne; Whitman, John (eds.). Proto-Japanese: Issues and Prospects. Aktuálne problémy lingvistickej teórie. John Benjamins. pp. 141–156. ISBN 978-90-272-4809-1.
 10. ^ Coulmas, Florian (1989). Language Adaptation. Press Syndicate of the University of Cambridge. p.107. ISBN 978-0-521-36255-9.
 11. ^ Schuessler, Axel (2009). Minimal Old Chinese and Later Han Chinese : A Companion to Grammata Serica Recensa. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-3264-3.
 12. ^ Miura, Akira, English in Japanese, Weatherhill, 1998.
 13. ^ Hall, Kathleen Currie (2013). "Documenting phonological change: A comparison of two Japanese phonemic splits" (PDF). In Luo, Shan (ed.). Proceedings of the 2013 Annual Conference of the Canadian Linguistic Association.
 14. ^ Japanese is listed as one of the official languages of Angaur štát, Palau (Ethnologe, CIA World Factbook). However, very few Japanese speakers were recorded in the Sčítanie ľudu z roku 2005.
 15. ^ "IBGE traça perfil dos imigrantes – Imigração – Made in Japan". Madeinjapan.uol.com.br. 2008-06-21. Archivované od pôvodné dňa 19. 11. 2012. Získané 2012-11-20.
 16. ^ „American FactFinder“. Factfinder.census.gov. Archivované od pôvodné dňa 2020-02-12. Získané 2013-02-01.
 17. ^ "Japanese – Source Census 2000, Summary File 3, STP 258". Mla.org. Získané 2012-11-20.
 18. ^ "Ethnocultural Portrait of Canada – Data table". 2.statcan.ca. 2010-06-10. Získané 2012-11-20.
 19. ^ "Census 2000 Summary File 1 (SF 1) 100-Percent Data". Úrad pre sčítanie ľudu Spojených štátov. Získané 8. júla 2018.
 20. ^ The Japanese in Colonial Southeast Asia - Google Books. Books.google.com. Retrieved on 2014-06-07.
 21. ^ [1] Archivované 19. októbra 2014, na Wayback Machine
 22. ^ [2] Archivované 1. júla 2012, na Wayback Machine
 23. ^ 法制執務コラム集「法律と国語・日本語」 (v japončine). Legislative Bureau of the House of Councillors. Získané 9. novembra 2012.
 24. ^ Pulvers, Roger (2006-05-23). "Opening up to difference: The dialect dialectic". The Japan Times. Získané 2020-06-17.
 25. ^ See the comments of George Kizaki in Stuky, Natalie-Kyoko. "Exclusive: From Internment Camp to MacArthur's Aide in Rebuilding Japan". The Daily Beast. Získané 4. októbra 2015.
 26. ^ Coulmas, Florian (1989). Language Adaptation. Press Syndicate of the University of Cambridge. pp.106. ISBN 978-0-521-36255-9.
 27. ^ Patrick Heinrich. "Use them or lose them: There's more at stake than language in reviving Ryukyuan tongues". The Japan Times. Archivované od pôvodné dňa 01.01.2019. Získané 2019-10-24.
 28. ^ Robbeets 2005, s. 20.
 29. ^ Kindaichi & Hirano 1978, s. 30–31.
 30. ^ Robbeets, Martine Irma (2005). Is Japanese Related to Korean, Tungusic, Mongolic and Turkic?. Otto Harrassowitz Verlag. ISBN 9783447052474.
 31. ^ Vovin, Alexander. "Proto-Japanese beyond the accent system". Current Issues in Linguistic Theory: 141–156.
 32. ^ Vovin, Alexander (2010). Korea-Japonica: A Re-Evaluation of a Common Genetic Origin. University of Hawaii Press. ISBN 9780824832780.
 33. ^ Shibatani (1990)
 34. ^ "Austronesian influence and Transeurasian ancestry in Japanese: A case of farming/language dispersal". ResearchGate. Získané 2019-03-28.
 35. ^ Does Japanese have an Austronesian stratum? - Ann Kumar (1996) http://sealang.net/sala/archives/pdf8/kumar1996does.pdf
 36. ^ Kindaichi, Haruhiko (2011-12-20). Japanese Language: Learn the Fascinating History and Evolution of the Language Along With Many Useful Japanese Grammar Points. Tuttle Publishing. ISBN 9781462902668.
 37. ^ Bullock, Ben. "What is Japanese pitch accent?". Ben Bullock. Získané 17. júla 2017.
 38. ^ Miyagawa, Shigeru. "The Japanese Language". Massachusettský Inštitút Technológie. Získané 16. januára 2011.
 39. ^ Koichi. "Yamato Kotoba: The REAL Japanese Language". Tofugu. Získané 2016-03-26.
 40. ^ 金田一京, ed. (2001). 新選国語辞典.小学館. ISBN 4-09-501407-5.
 41. ^ "Buddhist Art of Korea & Japan Archivované 03.03.2016 na Wayback Machine," Asia Society Museum; "Kanji," JapanGuide.com; "Keramika Archivované 2009-10-31 at WebCite," MSN Encarta; "Dejiny Japonska," JapanVisitor.com. Archivované 2009-10-31.
 42. ^ Heinrich, Patrick. "What leaves a mark should no longer stain: Progressive erasure and reversing language shift activities in the Ryukyu Islands," First International Small Island Cultures Conference at Univerzita v Kagošime, Centre for the Pacific Islands, 7–10 February 2005; citujúc Shiro Hattori. (1954) Gengo nendaigaku sunawachi goi tokeigaku no hoho ni tsuite ("Concerning the Method of Glottochronology and Lexicostatistics"), Gengo kenkyu (Journal of the Linguistic Society of Japan), Vols. 26/27.
 43. ^ Shunpei Mizuno, ed. (2002). 韓国人の日本偽史―日本人はビックリ! (v japončine). Shogakukan. ISBN 978-4-09-402716-7.
 44. ^ Shunpei Mizuno, ed. (2007). 韓vs日「偽史ワールド」 (v japončine). Shogakukan. ISBN 978-4-09-387703-9.
 45. ^ https://www.academia.edu/19256034. Chýba alebo je prázdny | názov = (Pomoc)
 46. ^ Burlock, Ben (2017). "How did katakana and hiragana originate?". sci.lang.japan. Získané 26. júla 2017.
 47. ^ Ager, Simon (2017). "Japanese Hiragana". Omniglot. Získané 26. júla 2017.
 48. ^ https://www.academia.edu/19256034. Chýba alebo je prázdny | názov = (Pomoc)
 49. ^ Beate Sirota Gordon commencement address at Mills College, 14 May 2011. "Sotomayor, Denzel Washington, GE CEO Speak to Graduates," Archivované 23.06.2011 na Wayback Machine C-SPAN (US). 30 May 2011; retrieved 2011-05-30
 50. ^ a b c "Survey Report on Japanese-Language Education Abroad" (PDF). Japan Foundation. 2015. Získané 6. januára 2019.

Citované práce

 • Bloch, Bernard (1946). Studies in colloquial Japanese I: Inflection. Vestník Americkej orientálnej spoločnosti, 66, pp. 97–130.
 • Bloch, Bernard (1946). Studies in colloquial Japanese II: Syntax. Jazyk, 22, pp. 200–248.
 • Chafe, William L. (1976). Giveness, contrastiveness, definiteness, subjects, topics, and point of view. In C. Li (Ed.), Subject and topic (pp. 25–56). New York: Academic Press. ISBN 0-12-447350-4.
 • Dalby, Andrew. (2004). "Japanese," v Dictionary of Languages: the Definitive Reference to More than 400 Languages. New York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-11568-1, 978-0-231-11569-8; OCLC 474656178
 • Frellesvig, Bjarke (2010). A history of the Japanese language. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-65320-6.
 • Kindaichi, Haruhiko; Hirano, Umeyo (1978). The Japanese Language. Tuttle Publishing. ISBN 978-0-8048-1579-6.
 • Kuno, Susumu (1973). The structure of the Japanese language. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 0-262-11049-0.
 • Kuno, Susumu. (1976). "Subject, theme, and the speaker's empathy: A re-examination of relativization phenomena," in Charles N. Li (Ed.), Subject and topic (pp. 417–444). New York: Academic Press. ISBN 0-12-447350-4.
 • Martin, Samuel E. (1975). A reference grammar of Japanese. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-01813-4.
 • McClain, Yoko Matsuoka. (1981). Handbook of modern Japanese grammar: 口語日本文法便覧 [Kōgo Nihon bumpō]. Tokyo: Hokuseido Press. ISBN 4-590-00570-0, 0-89346-149-0.
 • Miller, Roy (1967). The Japanese language. Chicago: University of Chicago Press.
 • Miller, Roy (1980). Origins of the Japanese language: Lectures in Japan during the academic year, 1977–78. Seattle: University of Washington Press. ISBN 0-295-95766-2.
 • Mizutani, Osamu; & Mizutani, Nobuko (1987). How to be polite in Japanese: 日本語の敬語 [Nihongo no keigo]. Tokio: The Japan Times. ISBN 4-7890-0338-8.
 • Robbeets, Martine Irma (2005). Is Japanese Related to Korean, Tungusic, Mongolic and Turkic?. Otto Harrassowitz Verlag. ISBN 978-3-447-05247-4.
 • Shibamoto, Janet S. (1985). Japanese women's language. New York: Academic Press. ISBN 0-12-640030-X. Graduate Level
 • Shibatani, Masayoshi (1990). Jazyky Japonska. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-36070-6. ISBN 0-521-36918-5 (pbk).
 • Tsujimura, Natsuko (1996). Úvod do japonskej lingvistiky. Cambridge, MA: Blackwell Publishers. ISBN 0-631-19855-5 (hbk); ISBN 0-631-19856-3 (pbk). Učebnice vyššieho stupňa
 • Tsujimura, Natsuko (Ed.) (1999). Príručka japonskej lingvistiky. Malden, MA: Blackwell Publishers. ISBN 0-631-20504-7. Čítania / zborníky
 • Vovin, Alexander (2010). Kórea-Japonica: prehodnotenie spoločného genetického pôvodu. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-3278-0.
 • ——— (2017). „Počiatky japonského jazyka“. Oxfordská výskumná encyklopédia lingvistiky. Oxford University Press. doi:10.1093 / pred / 9780199384655.013.277. ISBN 9780199384655.

Ďalšie čítanie

vonkajšie odkazy

Pin
Send
Share
Send