Nemecký jazyk - German language

Z Wikipédie, Voľnej Encyklopédie

Pin
Send
Share
Send

Nemecky
Deutsch
Výslovnosť[dɔʏtʃ]
Rodák zNemecky hovoriaca Európa
RegiónNemecko, Rakúsko a Švajčiarsko
EtnicitaNemecky hovoriace národy
Hovoriaci rodnou rečou
90 miliónov (2010) až 95 miliónov (2014)
Reproduktory L2: 10 - 15 miliónov (2014)[1]
Skoré formy
Štandardné formuláre
Latinsky (Nemecká abeceda)
Nemecké Braillovo písmo
Podpísaná nemčina, LBG
(Lautsprachbegleitende / Lautbegleitende Gebärden)
Oficiálny štatút
Úradný jazyk v


Niekoľko medzinárodných inštitúcií
Uznávaná menšina
jazyk v
RegulovanéŽiadne oficiálne nariadenie
(Nemecký pravopis upravený Rada pre nemecký pravopis)[2]
Kódy jazykov
ISO 639-1de
ISO 639-2ger (B)
deu (T)
ISO 639-3Rôzne:
deu – Nemecky
gmh – Stredná vrcholná nemčina
goh – Staronemecká nemčina
fakt – Colonia Tovar nemčina
bar – Bavorský
cim – Cimbrian
geh – Hutteritská nemčina
ksh – Kölsch
nds – Dolná nemčina[pozn. 1]
sli – Dolnosliezske
ltz – Luxemburčina[pozn. 2]
vmf – Mainfränkisch
mhn – Mòcheno
pfl – Falcká nemčina
pdc – Pennsylvánska nemčina
PDT – Plautdietsch[pozn. 3]
swg – Švábska nemčina
gsw – Švajčiarska nemčina
uln – Unserdeutsch
sxu – Horný saský
wae – Walser Nemec
plakať – Vestfálsky
hrx – Riograndenser Hunsrückisch
yec – Yenish
Glottologvysoká1287  Vysoko franský[4]
uppe1397  Horná nemčina[5]
Jazykovera52-AC (Kontinentálna západogermánska)
52-ACB (Deutsch & Dutch)
52-ACB-d (Stredná nemčina vč.
52-ACB – dl & -dm Štandardná / zovšeobecnená vysoká nemčina)
52-ACB-e & -f
(Horná- a Švajčiarska nemčina)
52-ACB-h (emigrantská nemčina odrody vr. 52-ACB-hc Hutteritská nemčina & 52-ACB-he Pennsylvánska nemčina atď.)

52-ACB-i (Yenish);
Spolu 285 odrôd: 52-ACB-daa do 52-ACB-i
Právne statusy nemčiny vo svete.svg
  (Spolu) Úradný a väčšinový jazyk
  Spoločný úradný jazyk, nie však väčšinový
  Zákonná menšina / kultúrny jazyk
  Neštatutárny menšinový jazyk
Tento článok obsahuje IPA fonetické symboly. Bez riadneho podpora vykresľovania, môžete vidieť otázniky, škatule alebo iné symboly namiesto Unicode znakov. Úvodného sprievodcu symbolmi IPA nájdete v časti Pomoc: IPA.
Nemecký hovorca, zaznamenaný v južná Afrika.

Nemecky (Deutsch, výrazný [dɔʏtʃ] (O tomto zvukupočúvať))[pozn. 4] je a Západogermánsky jazyk ktorým sa hovorí hlavne v strednej Európe. Je to najrozšírenejší a naj oficiálnejší alebo spolu úradný jazyk v jazyku Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Južné Tirolsko v Taliansku Nemecky hovoriace spoločenstvo Belgickaa Lichtenštajnsko. Je to jeden z troch úradných jazykov jazyka Luxembursko a spoločný úradný jazyk v Opolské vojvodstvo v Poľsku. Nemecký jazyk je najviac podobný ostatným jazykom v rámci západonemeckej jazykovej vetvy vrátane Afrikánčina, Holandsky, Angličtina, Frízske jazyky, Dolná nemčina/ Nízko saský, Luxemburčina, Škótia Jidiš. Obsahuje tiež blízke podobnosti v slovníku Dánsky, Nórsky a Švédsky, hoci patria do Severogermánsky skupina. Nemčina je druhou najrozšírenejšou Germánsky jazyk, po anglicky.

Jeden z hlavných jazykov sveta, Nemčina je a materinský jazyk takmer 100 miliónom ľudí na celom svete a najrozšírenejším rodným jazykom v Európska únia. Nemčina je po angličtine a francúzštine tretím najčastejšie hovoreným cudzím jazykom v EÚ, čo je druhý najväčší jazyk v EÚ, čo sa týka celkových hovoriacich. Nemčina je tiež druhým najčastejšie vyučovaným cudzím jazykom v EÚ po angličtine na základnej škole (ale tretia po angličtine a francúzštine na nižšej strednej škole), štvrtým najčastejšie vyučovaným neanglickým jazykom v USA (po Španielsky, Francúzsky a Americký posunkový jazyk), druhý najbežnejšie používaný vedecký jazyk a tretí najbežnejšie používaný jazyk na webových stránkach po angličtine a ruštine. The Nemecky hovoriace krajiny sú na piatom mieste, čo sa týka ročného vydania nových kníh, pričom desatina všetkých kníh (vrátane elektronických kníh) na svete vychádza v nemčine. Vo Veľkej Británii sú najvyhľadávanejšími cudzími jazykmi pre podniky nemčina a francúzština (49% a 50% firiem označuje tieto dva jazyky ako najužitočnejšie).

Nemčina je skloňovaný jazyk, so štyrmi prípadoch pre podstatné mená, zámená a prídavné mená (nominatív, akuzatív, genitív, datív); tri rody (mužské, ženské, stredné); a dve čísla (jednotné číslo, množné číslo). Tiež má silné a slabé slovesá. Väčšinu svojho slovníka odvodzuje od starogermánskej vetvy Indoeurópske jazyková rodina. Časť jeho slovnej zásoby je odvodená z Latinsky a Grécky, a menej slov je prevzatých z francúzštiny a Moderná angličtina. Nemčina je a pluricentrický jazyk, pričom jeho štandardizované varianty sú Nemecky, Rakúskya Švajčiarsky Spisovná nemčina. Je to tiež pozoruhodné pre jeho široké spektrum nárečí, s mnohými odrodami existujúcimi v Európe a iných častiach sveta. Taliansko uznáva všetky nemecky hovoriace menšiny na svojom území ako národnostné historické menšiny a chráni odrody nemčiny, ktoré sa používajú v niekoľkých regiónoch Slovenska Severné Taliansko okrem južného Tirolska. Kvôli obmedzenej zrozumiteľnosti medzi určitými odrodami a Spisovná nemčina, ako aj nedostatok nesporného vedeckého rozlíšenia medzi „nárečím“ a „jazykom“, niektorými nemeckými odrodami alebo nárečovými skupinami (napr. Dolná nemčina alebo Plautdietsch) možno opísať ako „jazyky“ alebo „dialekty“.

Klasifikácia

Moderný Spisovná nemčina je a Západogermánsky jazyk v Germánsky pobočka Indoeurópske jazyky. Germánske jazyky sa tradične členia na tri vetvy: Severogermánsky, Východogermánskaa Západogermánsky. Prvá z týchto vetiev prežíva v modernej dobe Dánsky, Švédsky, Nórsky, Faerskya Islandský, z ktorých všetky pochádzajú Stará nórčina. Východogermánske jazyky dnes už vyhynuli a Gotický je jediným jazykom v tomto odbore, ktorý prežíva v písomných textoch. Západonemecké jazyky však prešli rozsiahlym dialektickým rozdelením a sú dnes zastúpené v moderných jazykoch, ako je angličtina, nemčina, Holandsky, Jidiš, Afrikánčina, a ďalšie.[7]

The Germánske jazyky v Európe

V rámci kontinuity západonemeckého jazykového dialektu Benrath a Uerdingen linky (prechádzajú cez Düsseldorf-Benrath a Krefeld-Uerdingen, resp.) slúžia na odlíšenie germánskych dialektov, ktoré boli ovplyvnené Posun vysokej nemeckej spoluhlásky (južne od Benrathu) od tých, ktorí neboli (severne od Uerdingenu). Rôzne regionálne dialekty hovorené južne od týchto línií sú zoskupené ako Vrcholná nemčina nárečia (čísla 29–34 na mape), zatiaľ čo tie, ktoré hovoria na sever, tvoria Dolná nemčina/ Nízko saský (č. 19–24) a Nízka franská (č. 25) nárečia. Ako príslušníkov západogermánskej jazykovej rodiny možno nemeckú, dolnú nemčinu a nízku frančinu ďalej historicky rozlišovať ako Irminonic, Ingvaeonica Istvaeonic, resp. Táto klasifikácia naznačuje ich historický pôvod z dialektov, ktorými hovoria Irminončania (tiež známi ako polabská skupina), Ingvaeones (alebo germánska skupina pre severné more) a Istvaeones (alebo skupina Weser-Rhine).[7]

Spisovná nemčina je založený na kombinácii Durínsky-Horný saský a hornicko-franské a bavorské dialekty, ktoré sú Stredná nemčina a hornonemecké dialekty patriace k irminonským Vrcholná nemčina nárečová skupina (č. 29–34). Nemčina preto úzko súvisí s ostatnými jazykmi založenými na vysoko nemeckých dialektoch, ako napr Luxemburčina (založené na Stredofranské nárečiač. 29) a Jidiš. So spisovnou nemčinou sú tiež úzko spojené Horná nemčina dialekty, ktorými sa hovorí na juhu Nemecky hovoriace krajiny, ako napr Švajčiarska nemčina (Alemnické nárečiač. 34) a rôzne germánske dialekty, ktorými sa hovorí vo francúzštine regiónu z Grand Est, ako napr Alsaský (hlavne Alemannic, ale aj stredo- aHorný frank (č. 32) nárečia) a Lotrinská franská (Stredofrankijský - č. 29).

Po týchto vysokonemeckých dialektoch už spisovná nemčina menej úzko súvisí s jazykmi založenými na nízko franckých dialektoch (napr. Holandčine a afrikánčine), dolnonemeckých alebo dolnosaských dialektoch (ktorými sa hovorí v severnom Nemecku a južných krajinách). Dánsko), z ktorých ani jeden neprešiel veľkonemeckou spoluhláskou. Ako bolo uvedené, prvý z týchto dialektov je Istvaeonic a druhý Ingvaeonic, zatiaľ čo vysokonemecké dialekty sú irminonické; rozdiely medzi týmito jazykmi a spisovnou nemčinou sú preto značné. S nemčinou súvisia aj frízske jazyky -Severofrízsky (hovorené v Nordfrieslandč. 28), Saterland Frisian (hovorené v Saterlandč. 27) a Západofrízsky (hovorené v Frízskoč. 26) - rovnako ako anglické jazyky angličtina a Škóti. Títo Anglo-frízske dialekty sú všetci členovia rodiny Ingvaeonic zo západonemeckých jazykov, ktorí sa nezúčastnili veľkonemeckej spoluhlásky.

História

Staronemecká nemčina

The dejiny nemeckého jazyka začína Posun vysokej nemeckej spoluhlásky Počas migračné obdobie, ktoré sa oddelili Staronemecká nemčina nárečia z Starý saský. Toto zvukový posun znamenala drastickú zmenu výslovnosti oboch vyjadrený a neznely stop spoluhlásky (b, d, ga p, t, k, v uvedenom poradí). Primárne účinky posunu boli nasledujúce.

 • Neznelé zastávky sa stali dlhými (geminovaný) bez hlasu frikatívy podľa samohlásky;
 • Zneli zarážky afrikáty vo východiskovej pozícii slova alebo podľa určitých spoluhlások;
 • Hlasové zastávky sa stali hlasnými v určitých fonetických nastaveniach.[8]
Nehlasné zastavenie
po samohláske
Slovo-iniciálka
neznelé zastavenie
Hlasné zastavenie
/ p / → / ff / / p / → / pf / / b / → / p /
/ t / → / ss / / t / → / ts / / d / → / t /
/ k / → / xx / / k / → / kx / / g / → / k /

Aj keď existujú písomné dôkazy o Staronemecká nemčina jazyk vo viacerých jazykoch Starší Futhark nápisy už od šiesteho storočia nášho letopočtu (ako napr Spona Pforzen), obdobie staronemeckého obdobia sa všeobecne považuje za začínajúce sa rokom Abrogans (písané asi 765–775), latinsko-nemecký jazyk glosár dodávajúci viac ako 3 000 staronemeckých slov Latinsky ekvivalenty. Po Abrogans, prvé koherentné diela napísané v starej vysokej nemčine sa objavujú v deviatom storočí, z ktorých hlavné sú diela Muspilli, Merseburgské kúzlaa Hildebrandslieda ďalšie náboženské texty ( Georgslied, Ludwigslied, Evangelienbuch, a preložené chválospevy a modlitby).[8][9] The Muspilli je kresťanská báseň napísaná v a Bavorský dialekt ponúkajúci správu o duši po Posledný súda Merseburgské kúzla sú prepisy kúziel a kúziel z pohanský Germánska tradícia. Pre vedcov je však osobitný záujem Hildebrandslied, svetský epická báseň rozprávanie rozprávky o odcudzenom otcovi a synovi, ktorí sa nevedomky stretli v bitke. Jazykovo je tento text veľmi zaujímavý z dôvodu zmiešaného použitia Starý saský a staronemecké nárečia v jej zložení. Písomné práce tohto obdobia pochádzajú hlavne z Alamanni, Bavorskýa Durínsky skupiny patriace do polabskej germánskej skupiny (Irminones), ktoré sa usadili v dnešnom južnom strednom Nemecku a Rakúsko medzi druhým a šiestym storočím počas veľkej migrácie.[8]

Prežívajúce texty OHG všeobecne ukazujú širokú škálu nárečový rozmanitosť s veľmi malou rovnomernosťou písania. Skorá písomná tradícia OHG prežila väčšinou dodnes kláštory a skriptoria ako miestne preklady latinských originálov; vďaka tomu sú dochované texty napísané vo veľmi rozdielnych regionálnych dialektoch a majú výrazný latinský vplyv, najmä v slovnej zásobe.[8] V tomto okamihu dominovali v kláštoroch, kde sa produkovalo najviac písomných diel, latinčina a nemčina sa v úradnom a cirkevnom písaní využívala iba príležitostne.

Nemecký jazyk počas obdobia OHG bol stále prevažne hovoreným jazykom so širokou škálou dialektov a oveľa rozsiahlejším jazykom. ústne tradícia ako písomná. OHG, ktorý sa práve dostal z vysokej nemeckej spoluhlásky, bol tiež relatívne novým a nestálym jazykom, ktorý stále prešiel mnohými foneticky, fonologický, morfologickáa syntaktický zmeny. Nedostatok písomnej práce, nestabilita jazyka a rozsiahla negramotnosť doby vysvetľujú nedostatok štandardizácia do konca obdobia OHG v roku 1050.

Stredná vrcholná nemčina

Germánsky hovoriaca oblasť Svätá rímska ríša okolo roku 962
  Starofríština (Alt-Friesisch)
  Stará saská (Alt-Sächsisch)
  Starofranský (Alt-Fränkisch)
  Old Alemannic (Alt-Alemannisch)
  Starobavorský (Alt-Bairisch)

Zatiaľ čo neexistuje úplná dohoda o dátumoch Stredná vrcholná nemčina (MHG) obdobie, sa všeobecne považuje za trvanie od 1050 do 1350.[10] Išlo o obdobie významného rozšírenia geografického územia okupovaného germánskymi kmeňmi, a tým aj počtu nemecky hovoriacich osôb. Zatiaľ čo sa počas staronemeckého obdobia germánske kmene rozprestierali iba na východnom pobreží Labe a Saale riek, v období MHG počet týchto kmeňov expandoval za túto východnú hranicu do Slovanské územie (známe ako Ostsiedlung). S rastúcim bohatstvom a geografickým rozšírením germánskych skupín prišlo väčšie využitie nemčiny na dvoroch šľachticov ako štandardného jazyka úradných konaní a literatúry.[10] Jasným príkladom toho je mittelhochdeutsche Dichtersprache zamestnaný v Hohenstaufen súd v Švábsko ako štandardizovaný nad dialektický písaný jazyk. Zatiaľ čo tieto snahy boli stále regionálne viazané, začala sa na niektoré oficiálne účely namiesto latinčiny používať nemčina, čo viedlo k väčšej potrebe pravidelnosti písomných dohovorov.

Zatiaľ čo hlavné zmeny v období MHG boli spoločensko-kultúrne, nemčina stále prechádzala významnými jazykovými zmenami aj v syntaxi, fonetike a morfológii (napr. dvojhláska určitých samohláskových zvukov: hus (OHG „dom“)→ dom (MHG) a oslabenie neprízvučných krátkych samohlások do schwa [ə]: taga (OHG "dni") →tage (MHG)).[11]

Z obdobia MHG prežíva veľké množstvo textov. Je príznačné, že tieto texty obsahujú množstvo pôsobivých svetských diel, ako napr Nibelungenlied, an epická báseň rozprávanie príbehu drak-prehrávač Siegfried (c. trinásteho storočia) a Iwein, an Arthurian veršovaná báseň Hartmann von Aue (c. 1203), lyrické básne, a súdne romániky ako napr Parzival a Tristan. Pozoruhodný je tiež Sachsenspiegel, prvá kniha zákonov napísaná v Stredná Nízka Nemecky (c. 1220). Hojnosť a najmä sekulárny charakter literatúry obdobia MHG demonštruje počiatky štandardizovanej písomnej formy nemčiny, ako aj vôľu básnikov a autorov porozumieť jednotlivcom v nadrečových termínoch.

Obdobie stredného vrcholného Nemecka sa všeobecne považuje za končiace sa rokmi 1346-53 Čierna smrť zdecimovala populáciu Európy.[12]

Skorá nová veľká nemčina

Nemecko-holandský jazyk pred a po útek a odsun Nemcov (1944–1950) z veľkej časti z východnej a strednej Európy. Oblasti na východe, kde sa už nehovorí nemecky, sú označené svetlejšími odtieňmi.

Moderná nemčina začína Skorá nová veľká nemčina (ENHG) obdobie, ktoré vplyvný Nemec filológ Wilhelm Scherer dátumy 1350–1650, končiace sa koncom Tridsaťročná vojna.[12] V tomto období došlo k ďalšiemu premiestneniu latinčiny do nemčiny ako hlavného jazyka súdnych konaní a čoraz viac do literatúry v Nemecké štáty. Zatiaľ čo tieto štáty boli stále pod kontrolou Svätá rímska ríša, a ďaleko od akejkoľvek formy zjednotenia, túžba po súdržnom písanom jazyku, ktorý by bol zrozumiteľný pre mnoho nemecky hovoriacich kniežatstvá a kráľovstvá boli silnejšie ako kedykoľvek predtým. Ako hovorený jazyk bola nemčina po celé toto obdobie veľmi zlomená a mala veľké množstvo často vzájomne nepochopiteľných regionálne nárečia nemeckými štátmi; vynález tlačiarenský lis c. 1440 a vydanie Lutherov ľudový preklad Biblie v roku 1534 však mal nesmierny vplyv na štandardizáciu nemčiny ako nad dialektického spisovného jazyka.

V období ENHG vzrástlo niekoľko dôležitých nadregionálnych foriem kancelária Nemec, jedna bytosť gemeine tiutsch, použitý na súde Cisár rímskej ríše Maximilián I.a druhá bytosť Meißner Deutsch, používaný v Voliči v Sasku v Vojvodstvo Sasko-Wittenberg.[13]

Popri týchto zákonom napísaných normách viedol vynález tlačiarenského stroja k vývoju mnohých jazykov tlačiarní (Druckersprachen) zameranú na to, aby tlačené materiály boli čitateľné a zrozumiteľné v čo najväčšom počte rozmanitých dialektov nemčiny.[14] Väčšia jednoduchosť výroby a vyššia dostupnosť písomných textov priniesla vyššiu štandardizáciu v nemeckej písomnej forme.

Rozšírená popularita Biblia preložené do nemčiny používateľom Martin Luther pomohol založiť modernú nemčinu.

Jednou z ústredných udalostí vo vývoji ENHG bolo vydanie Lutherovho prekladu Biblie do nemčiny (ďalej len Nový zákon bola publikovaná v roku 1522; the Starý testament bola uverejnená po častiach a dokončená v roku 1534). Luther založil svoj preklad predovšetkým na Meißner Deutsch z Sasko, tráviac veľa času medzi obyvateľstvom Saska výskumom dialektu, aby bola práca čo najprirodzenejšia a čo najprístupnejšia pre nemeckých hovoriacich. Kópie Lutherovej Biblie obsahovali dlhý zoznam lesky pre každý región preklad slov, ktoré boli v danom regióne neznáme, do regionálneho nárečia. Luther k svojej metóde prekladu uviedol nasledujúce:

Kto hovorí po nemecky, nepýta sa latinčiny, ako to urobí; musí sa opýtať matky v domácnosti, detí na ulici, obyčajného človeka na tržnici a pozorne si všimnúť, ako hovoria, potom podľa toho preložiť. Potom pochopia, čo sa im hovorí, pretože je to nemecké. Keď Kristus povie „ex abundantia cordis os loquitur“, preložil by som, keby som nasledoval pápežov, aus dem Überflusz des Herzens redet der Mund. Ale povedz mi, je to hovoriaci Nemec? Aká nemčina rozumie takým veciam? Nie, matka v domácnosti a obyčajný muž by povedali: Wesz das Herz voll ist, des gehet der Mund über.[15]

Vďaka Lutherovmu vykresleniu Biblie v ľudovom jazyku sa nemčina presadila proti dominancii latinčiny ako zákonného jazyka pre súdne, literárne a teraz cirkevné predmety. Okrem toho bola jeho Biblia v nemeckých štátoch všadeprítomná: takmer každá domácnosť mala kópiu.[16] Napriek tomu sa dokonca s vplyvom Lutherovej Biblie ako neoficiálneho písomného štandardu široko akceptovaný štandard pre písanú nemčinu objavil až v polovici osemnásteho storočia.[17]

Rakúske cisárstvo

Etnolingvistická mapa Rakúsko-Uhorsko, 1910, pričom nemecky hovoriace oblasti sú zobrazené červenou farbou

Nemčina bola obchodným a vládnym jazykom v Habsburská ríša, ktorá zahŕňala veľkú oblasť strednej a východnej Európy. Až do polovice devätnásteho storočia to bol v podstate jazyk mešťanov po väčšinu ríše. Jeho použitie naznačilo, že rečníkom bol obchodník alebo niekto z mestskej oblasti bez ohľadu na národnosť.

Praha (Nemecky: Prag) a Budapešť (Budín, Nemčina: Ofen), aby sme vymenovali dva príklady, boli postupne Germanizovaný v rokoch po ich začlenení do habsburského panstva sa ostatným páči Pozsony (Nemecky: Pressburg, teraz Bratislava), boli pôvodne osídlené počas habsburského obdobia a v tom čase boli predovšetkým nemecké. Praha, Budapešť, Bratislava a mestá ako Záhreb (Nemecky: Agram) alebo Ľubľana (Nemecky: Laibach), obsahoval významné nemecké menšiny.

Vo východných provinciách Banát, Bukovinaa Sedmohradsko (Nemecky: Banát, Buchenland, Siebenbürgen), Nemčina bola prevládajúcim jazykom nielen vo väčších mestách Temeschburg (Temešvár), Hermannstadt (Sibiu) a Kronštadt (Brașov) - ale aj na mnohých menších lokalitách v okolitých oblastiach.[18]

Štandardizácia

The Deutsches Wörterbuch (1854) Bratia Grimmovci pomohol štandardizovať nemecký pravopis.

Najkomplexnejší sprievodca po slovnej zásobe nemeckého jazyka sa nachádza v dokumente Deutsches Wörterbuch. Toto slovník bola vytvorená Bratia Grimmovci, a skladá sa zo 16 častí, ktoré boli vydané v rokoch 1852 až 1860. V roku 1872 sa gramatické a pravopisné pravidlá prvýkrát objavili v Príručka Dudena.[19]

V roku 1901 sa 2. ortografická konferencia skončila úplnou štandardizácia nemeckého jazyka v písomnej forme a Príručka Dudena bola vyhlásená za svoju štandardnú definíciu.[20] The Deutsche Bühnensprache (doslovne, nemecký javiskový jazyk) zaviedol konvencie nemeckej výslovnosti v kinách (Bühnendeutsch,[21]) o tri roky skôr; išlo však o umelý štandard, ktorý nezodpovedal žiadnemu tradičnému hovorenému dialektu. Bola založená skôr na výslovnosti spisovnej nemčiny v severnom Nemecku, aj keď sa neskôr považovala za všeobecnú normatívnu normu, a to aj napriek odlišným tradíciám výslovnosti, najmä v hornonemeckých jazykoch, ktoré dodnes charakterizujú dialekt tejto oblasti - najmä výslovnosť koncovky -ig ako [ɪk] namiesto [ɪç]. V severnom Nemecku bola spisovná nemčina cudzím jazykom väčšiny obyvateľov, ktorých rodné dialekty boli podmnožinami dolnej nemčiny. Spravidla sa s ním stretávali iba písomne ​​alebo formálne; v skutočnosti bola väčšina spisovnej nemčiny spisovným jazykom, ktorý nebol totožný so žiadnym hovoreným dialektom, a to v celej nemecky hovoriacej oblasti až do 19. storočia.

Oficiálne revízie niektorých pravidiel z roku 1901 boli vydané až kontroverzne Reforma nemeckého pravopisu z roku 1996 sa stal oficiálnym štandardom vládami všetkých nemecky hovoriacich krajín.[22] Médiá a písomné práce sú dnes takmer všetky vyrobené v štandardnej nemčine (často nazývanej Hochdeutsch„Vysokej nemčine“), ktorým sa rozumie vo všetkých oblastiach, v ktorých sa hovorí po nemecky.

Geografické rozdelenie

Približná distribúcia rodených nemeckých hovorcov (za predpokladu zaokrúhlenia celkom 95 miliónov) na celom svete

  Nemecko (78,3%)
  Rakúsko (8,4%)
  Švajčiarsko (5,6%)
  Taliansko (Južné Tirolsko) (0,4%)
  Iné (7,3%)

V dôsledku Nemecká diaspóra rovnako ako nemčina ako druhý najrozšírenejší jazyk v Európe a tretí najčastejšie vyučovaný jazyk cudzí jazyk v U.S.A,[23] a EÚ (vo vyššom stredoškolskom vzdelávaní),[24] okrem iných aj geografické rozloženie nemecky hovoriacich osôb (alebo „germanofóny“) pokrýva všetky obývané kontinenty. Pokiaľ ide o počet osôb hovoriacich akýmkoľvek jazykom na celom svete, hodnotenie vždy ohrozuje nedostatok dostatočných a spoľahlivých údajov. Pre presný globálny počet rodených nemeckých hovorcov to ešte komplikuje existencia niekoľkých odrôd, ktorých postavenie ako samostatných „jazykov“ alebo „dialektov“ je sporné z politických a / alebo jazykových dôvodov, vrátane kvantitatívne silných odrôd, ako sú určité formy Alemannic (napr. Alsaský) a Dolná nemčina/ Plautdietsch.[3] V závislosti od zahrnutia alebo vylúčenia určitých odrôd sa odhaduje, že približne 90 - 95 miliónov ľudí hovorí nemecky ako a prvý jazyk,[25][26] 10–25 miliónov ako a druhý jazyk,[25] a 75–100 miliónov ako a cudzí jazyk.[1] To by znamenalo existenciu približne 175–220 miliónov nemecky hovoriacich ľudí na celom svete.[27] Odhaduje sa, že vrátane každého človeka, ktorý študuje nemecký jazyk, bez ohľadu na jeho skutočnú kvalifikáciu, by predstavovalo asi 280 miliónov ľudí na celom svete, ktorí majú aspoň nejaké znalosti nemeckého jazyka.

Európe a Ázii

Nemecký jazyk v Európe:
  Nemecky Sprachraum: Nemčina je úradným jazykom (de iure alebo de facto) a prvým jazykom väčšiny obyvateľstva
  Nemčina je spoločným úradným jazykom, nie však prvým jazykom väčšiny obyvateľstva
  Nemčina (alebo nemecký dialekt) je legálne uznaný menšinový jazyk (štvorčeky: geografická distribúcia je príliš rozptýlená / malá pre mierku mapy)
  Po nemecky (alebo k nemčine) hovorí značná menšina, ale nemá právne uznanie
  Väčšina z Rakúsko leží v Bavorský oblasť nárečia; iba samotný západ krajiny je
  Alemannic-hovoriac.
Mapa zobrazuje Rakúsko a Južné Tirolsko, Taliansko.
  (Bavorský) Nemčina je najhovorenejším jazykom v najsevernejšej talianskej provincii Bolzano (Južné Tirolsko). Hlavné mesto Bolzano a niektoré južné predmestia sú však prevažne
  Taliansky hovoriaci.
  (Švajčiarsky) Nemčina je jedným zo štyroch národných jazykov v Švajčiarskoa hovorí sa ním sedem z desiatich najväčších miest v krajine.
  Luxembursko leží v Moselle Franconian oblasť nárečia. Moselské francké dialekty belgického Arelerland (Krajina Arlon), západne od Luxemburska, sú ohrozený.
  V Belgicko, V krajine sa hovorí po nemecky Nemecky hovoriace spoločenstvo, na samom východe krajiny.
  The Limburský-Ripuarian dialekty belgických "Dolnonemeckých spoločenstiev" západne od Nemecky hovoriace spoločenstvo, sú ohrozené.
  The Alemannic a
  Franské nárečia Alsasko, severovýchodná Sú ohrozené.
  The Franské a
  Alemannic nárečia Ministerstvo Moselle, severovýchodná Sú ohrozené.

Nemecké Sprachraum

V Európe je nemčina druhým najrozšírenejším materinským jazykom (po ruštine) a druhým najväčším jazykom z hľadiska celkového počtu hovoriacich (po angličtine). Oblasť v strednej Európe, kde väčšina obyvateľstva hovorí nemecky ako prvým jazykom a má nemecký jazyk ako (spolu) úradný jazyk, sa nazýva „nemčina“. Sprachraum". Zahŕňa to odhadom 88 miliónov rodených hovoriacich a 10 miliónov hovoriacich nemecky ako druhý jazyk (napr. Prisťahovalci)."[25] S výnimkou regionálnych jazykov menšín je nemčina jediným úradným jazykom nasledujúcich krajín:

Nemčina je úradným jazykom nasledujúcich krajín:

Mimo Sprachraum

Hoci vylúčenia a (vynútená) asimilácia po tých dvoch Svetové vojny výrazne ich zmenšili, existujú menšinové komunity väčšinou dvojjazyčných nemeckých rodených hovoriacich v oblastiach susediacich so Sprachraumom aj od nich odlúčených.

V rámci Európy a Ázie je nemčina uznávaným menšinovým jazykom v nasledujúcich krajinách:

Vo Francúzsku Vrcholná nemčina odrody Alsaský a Moselle Franconian sú označené ako „regionálne jazyky", ale Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov z roku 1998 ešte neratifikovala vláda.[34] V Holandsko, Limburský, Frisiana Dolná nemčina jazyky sú chránenými regionálnymi jazykmi podľa Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov;[28] všeobecne sa však považujú za samostatné jazyky a ani za nemecké, ani za holandské dialekty.

Afrika

Namíbia

Namíbia bola kolónia z Nemecká ríša od roku 1884 do roku 1919. Pochádza väčšinou z nemeckých osadníkov, ktorí sa prisťahovali v tomto období, 25–30 000 ľudí stále hovorí nemecky ako rodným jazykom.[35] Obdobie nemeckého kolonializmu v Namíbii viedlo aj k vývoju štandardného nemeckého sídla pidgin jazyk s názvom „Namíbijská čierna nemčina", Ktorý sa stal druhým jazykom pre časť pôvodného obyvateľstva. Aj keď je dnes takmer vyhynutý, niektorí starší Namíbania o ňom stále majú určité vedomosti."[36]

Nemčina, spolu s angličtinou a Afrikánčina, bol úradným jazykom Namíbie od roku 1984 až do jej nezávislosti od Južnej Afriky v roku 1990. V tomto okamihu namíbijská vláda vnímala afrikánčinu a nemčinu ako symboly apartheid a kolonializmus, a rozhodol sa, že jediným úradným jazykom bude angličtina, pričom sa uvádza, že ide o „neutrálny“ jazyk, pretože v tom čase v Namíbii prakticky nebol žiadny rodený hovorca angličtiny.[35] Nemčina, afrikánčina a niekoľko domorodých jazykov sa podľa zákona stali „národnými jazykmi“, ktoré ich identifikovali ako prvky kultúrneho dedičstva národa a zabezpečili, aby štát uznal a podporoval ich prítomnosť v krajine. Nemčina sa dnes používa v rôznych sférach, najmä v obchode a cestovnom ruchu, ako aj v kostoloch (predovšetkým v nemecky hovoriacich). Evanjelická luteránska cirkev v Namíbii (GELK)), školy (napr Deutsche Höhere Privatschule Windhoek), literatúra (medzi nemecko-namíbijských autorov patrí Giselher W. Hoffmann), rozhlas (the Namíbijská vysielacia spoločnosť vyrába rozhlasové programy v nemčine) a hudbu (napr. umelec EES). The Allgemeine Zeitung je jedným z troch najväčších novín v Namíbii a jediným nemeckým jazykom v Afrike.[35]

Južná Afrika

Odhaduje sa, že 12 000 ľudí, ktorí väčšinou pochádzajú z rôznych prisťahovaleckých vĺn v priebehu 19. a 20. storočia, hovorí nemecky alebo nemeckou odrodou ako prvý jazyk v Južnej Afrike.[37] Jedna z najväčších komunít pozostáva z osôb hovoriacich „Nataler Deutsch“,[38] Rôzne Dolná nemčina sústredené v okolí a okolo Wartburg. Mestečko Kroondal v Severozápad Provincia má tiež prevažne nemecky hovoriace obyvateľstvo. Juhoafrická ústava označuje nemčinu za „bežne používaný“ jazyk a Pan juhoafrický jazykový výbor je povinný ju podporovať a zabezpečovať jej rešpektovanie.[39] Komunita je dostatočne silná na to, aby bolo podporovaných niekoľko nemeckých medzinárodných škôl, napríklad Deutsche Schule Pretoria.

Severná Amerika

V USA sú to štáty Severná Dakota a Južná Dakota sú jediné štáty, v ktorých je po angličtine doma najrozšírenejší jazyk nemecký jazyk.[40] Nemecké geografické názvy nájdete v celom stredozápadnom regióne krajiny, ako napr Nový Ulm a mnoho ďalších miest v Minnesota; Bismarck (Hlavné mesto štátu Severná Dakota), Mníchov, Karlsruhea Štrasburg (pomenované podľa mesta neďaleko Odesy na Ukrajine)[41] v Severnej Dakote; Nový Braunfels, Fredericksburg, Weimar a Muenster v Texase; Corn (predtým Korn), Kiefer a Berlín v Oklahome; a Kiel, Berlína Germantown vo Wisconsine.

Južná Amerika

Brazília

V Brazílii sú najväčšie koncentrácie nemecky hovoriacich osôb v štátoch Rio Grande do Sul (kde Riograndenser Hunsrückisch vyvinuté), Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo a Espírito Santo.[42]

Nemčina v Brazílii

Spoludôstojné štatúty nemčiny v Brazílii sú nasledujúce;

Ostatné krajiny Južnej Ameriky

Hlavné články: Nárečie Colonia Tovar, Čílska nemčina

V Nemecku sú dôležité koncentrácie nemecky hovoriacich potomkov Argentína, Čile, Paraguaj, Venezuela, Perua Bolívia.[37]

Vplyv devätnásteho storočia Nemecká imigrácia do južného Čile bolo také, že Valdivia bolo na chvíľu španielsko-nemecké dvojjazyčné mesto s „Nemecké vývesné štíty a štítky vedľa španielskych“.[49] Prestíž,[pozn. 5]:29–40 nemecký jazyk spôsobil, že získal vlastnosti a superstratum v južnom Čile.[51] Slovo pre ostružina, všadeprítomná rastlina v južnom Čile, je murra, namiesto bežných španielskych slov mora a zarzamoraz Valdivie do Súostrovie Chiloé a v niektorých mestách na Slovensku Oblasť Aysén.[51] Použitie rr je adaptáciou hrdelný zvuky nájdené v nemčine, ale ťažko sa vyslovujú v španielčine.[51] Podobne názov pre guličky, tradičná detská hra, sa líši v južnom Chile od oblastí severnejšie. Táto hra sa volá od Valdivie po Aysénsky región bochas, na rozdiel od slova bolitas použitý ďalej na sever.[51] Slovo bocha je pravdepodobne derivát nemčiny Bocciaspiel.[51]

Oceánia

V Austrálii štát Južná Austrália zažila výraznú prisťahovaleckú vlnu v 40. rokoch 19. storočia z Pruska (najmä Sliezsko regiónu). S dlhou izoláciou od ostatných nemeckých hovorcov a kontaktom s Austrálska angličtina, jedinečný dialekt známy ako Barossa nemčina rozvinuté, hovorené prevažne v Údolie Barossa blízko Adelaide. Používanie nemčiny prudko pokleslo s príchodom prvá svetová vojna, kvôli prevládajúcemu protinemeckému sentimentu v populácii a súvisiacim vládnym zásahom. Ako prvý jazyk sa používal aj naďalej do 20. storočia, ale jeho použitie je v súčasnosti obmedzené na niekoľko starších hovoriacich.[52]

Nemecká migrácia na Nový Zéland v 19. storočí bola menej výrazná ako migrácia z Británie, Írska a možno aj zo Škandinávie. Napriek tomu existovali značné vrecká nemecky hovoriacich komunít, ktoré pretrvávali až do prvých desaťročí 20. storočia. Nemecky hovoriaci sa usadili hlavne v Puhoi, Nelsona Gore. Pri poslednom sčítaní ľudu (2013) hovorilo na Novom Zélande 36 642 ľudí po nemecky, čo je po angličtine a francúzštine tretím najviac hovoreným európskym jazykom a celkovo deviatym najpoužívanejším jazykom.[53]

Je tu aj dôležitý Nemec kreolský bol študovaný a zotavený, pomenovaný Unserdeutsch, používaný v bývalej nemeckej kolónii v Nemecká Nová Guinea, naprieč Mikronézia a v severnej Austrálii (t. j. pobrežné časti ostrova Queensland a Západná Austrália) niekoľkými staršími ľuďmi. Riziko jeho zániku je vážne a vedci realizujú snahy o oživenie záujmu o jazyk.[54]

Nemčina ako cudzí jazyk

Znalosť nemčiny ako a cudzí jazyk v členských štátoch EÚ (+Turecko), v percentách dospelej populácie (+15), 2005

Rovnako ako francúzština a španielčina, aj nemčina sa stala štandardným druhým cudzím jazykom v západnom svete.[1][55] Nemčine patrí druhé miesto (po angličtine) medzi najznámejšie cudzie jazyky v EÚ (na porovnanie s francúzštinou),[1] a v Rusku.[56] Pokiaľ ide o počty študentov na všetkých úrovniach vzdelávania, nemčina je na treťom mieste v EÚ (po angličtine a francúzštine),[24] a v USA (po španielčine a francúzštine).[23][57] V roku 2015 sa približne 15,4 milióna ľudí učilo nemecký jazyk na všetkých úrovniach vzdelávania na celom svete.[55] Pretože toto číslo zostalo od roku 2005 relatívne stabilné (± 1 milión), je možné odvodiť zhruba 75–100 miliónov ľudí schopných komunikovať v nemeckom jazyku ako cudzom jazyku, za predpokladu priemerného trvania kurzu tri roky a ďalších odhadovaných parametrov. Podľa prieskumu z roku 2012 47 miliónov ľudí v EÚ (t. J. Až dve tretiny zo 75 - 100 miliónov na celom svete) tvrdilo, že majú dostatočné nemecké schopnosti na konverzáciu.[potrebná citácia] V rámci EÚ, s výnimkou krajín, v ktorých je úradným jazykom, je nemčina ako cudzí jazyk najpopulárnejšia v EÚ Východná a severná Európa, konkrétne Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Holandsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Švédsko a Poľsko.[1][58] Nemčina bola kedysi, a do istej miery stále je, a lingua franca v týchto častiach Európy.[59]

Spisovná nemčina

Znalosť spisovnej nemčiny v krajinách Európskej únie

Základom spisovnej nemčiny je Lutherova Biblia, ktorý preložil Martin Luther a ktorý pochádza zo saského súdneho jazyka (je to vhodná norma).[60] Existujú však miesta, kde tradičné regionálne dialekty boli nahradené novými ľudovými jazykmi založenými na spisovnej nemčine; to je prípad veľkých úsekov Severné Nemecko ale aj vo veľkých mestách v iných častiach krajiny. Je však dôležité poznamenať, že hovorová spisovná nemčina sa veľmi líši od formálneho spisovného jazyka, najmä v gramatike a syntaxi, v ktorej bola ovplyvnená nárečovou rečou.

Štandardná nemčina sa v jednotlivých nemecky hovoriacich krajinách regionálne líši slovná zásoba a niektoré prípady výslovnosť a dokonca gramatiku a pravopis. Táto variácia sa nesmie zamieňať s lokálnou variáciou nárečia. Aj keď regionálne odrody spisovnej nemčiny sú miestnymi dialektmi ovplyvnené iba čiastočne, sú veľmi odlišné. Nemčina sa teda považuje za pluricentrický jazyk.

In most regions, the speakers use a continuum from more dialectal varieties to more standard varieties depending on the circumstances.

Varieties of Standard German

The national and regional standard varieties of German.[61]

V Nemecku jazykoveda, Nemecky nárečia are distinguished from odrôd z standard German. The varieties of standard German refer to the different local varieties of the pluricentric standard German. They differ only slightly in lexicon and phonology. In certain regions, they have replaced the traditional German dialects, especially in Northern Germany.

In the German-speaking parts of Švajčiarsko, mixtures of dialect and standard are very seldom used, and the use of Standard German is largely restricted to the written language. About 11% of the Swiss residents speak Vrcholná nemčina (Standard German) at home, but this is mainly due to German immigrants.[62] This situation has been called a mediálny diglossia. Švajčiarska štandardná nemčina is used in the Swiss education system, while Rakúska spisovná nemčina is officially used in the Austrian education system.

A mixture of dialect and standard does not normally occur in Northern Germany either. The traditional varieties there are Low German, whereas Standard German is a High German "variety". Because their linguistic distance is greater, they do not mesh with Standard German the way that High German dialects (such as Bavarian, Swabian, and Hessian) can.

Nárečia

The continental Západogermánsky nárečia

The German dialects are the traditional local varieties of the language; many of them are not mutually intelligibile with standard German, and they have great differences in lexikón, fonológiaa syntax. If a narrow definition of Jazyk based on mutual intelligibility is used, many German dialects are considered to be separate languages (for instance in the Etnológ). However, such a point of view is unusual in German linguistics.

The German dialect continuum is traditionally divided most broadly into Vrcholná nemčina a Dolná nemčina, tiež nazývaný Nízko saský. However, historically, High German dialects and Low Saxon/Low German dialects do not belong to the same language. Nevertheless, in today's Germany, Low Saxon/Low German is often perceived as a dialectal variation of Standard German on a functional level even by many native speakers. The same phenomenon is found in the eastern Netherlands, as the traditional dialects are not always identified with their Low Saxon/Low German origins, but with Dutch.[potrebná citácia]

The variation among the German dialects is considerable, with often only neighbouring dialects being mutually intelligible. Some dialects are not intelligible to people who know only Standard German. However, all German dialects belong to the dialect continuum of High German and Low Saxon.

Low German and Low Saxon

The Dolná nemčina/Low Saxon (yellow) and Nízka franská (orange) dialects

Stredná dolná nemčina bol lingua franca z Hanza. It was the predominant language in Northern Germany until the 16th century. In 1534, the Lutherova Biblia bola zverejnená. It aimed to be understandable to a broad audience and was based mainly on Centrálne a Horná nemčina varieties. The Early New High German language gained more prestige than Dolná nemčina and became the language of science and literature. Around the same time, the Hanseatic League, based around northern ports, lost its importance as new trade routes to Asia and the Americas were established, and the most powerful German states of that period were located in Middle and Southern Germany.

The 18th and 19th centuries were marked by mass education in Spisovná nemčina in schools. Gradually, Low German came to be politically viewed as a mere dialect spoken by the uneducated. Today, Low Saxon can be divided in two groups: Low Saxon varieties with a reasonable level of Standard German influence and varieties of Standard German with a Low Saxon influence known as Missingsch. Sometimes, Low Saxon and Nízka franská varieties are grouped together because both are unaffected by the High German consonant shift. However, the proportion of the population who can understand and speak it has decreased continuously since Druhá svetová vojna. The largest cities in the Low German area are Hamburg a Dortmund.

Nízka franská

The Nízka franská dialects are the dialects that are more closely related to Holandsky than to Dolná nemčina. Most of the Low Franconian dialects are spoken in the Holandsko a Belgicko, where they are considered as dialects of Dutch, which is itself a Low Franconian language. In Germany, Low Franconian dialects are spoken in the northwest of Severné Porýnie-Vestfálsko, along the Dolný Rýn. The Low Franconian dialects spoken in Germany are referred to as Meuse-rýnčina or Low Rhenish. In the north of the German Low Franconian language area, North Low Franconian dialects (also referred to as Cleverlands or as dialects of Južná guelderish) are spoken. These dialects are more closely related to Dutch (also North Low Franconian) than the South Low Franconian dialects (also referred to as East Limburský and, east of the Rýn, Bergish), which are spoken in the south of the German Low Franconian language area. The South Low Franconian dialects are more closely related to Limburgish than to Dutch, and are transitional dialects between Low Franconian and Ripuarian (Stredofranský). The East Bergish dialects are the easternmost Low Franconian dialects, and are transitional dialects between North- and South Low Franconian, and Vestfálsky (Low German), with most of their features being North Low Franconian. The largest cities in the German Low Franconian area are Düsseldorf a Duisburg.

Vrcholná nemčina

The Stredná nemčina nárečia

The High German dialects consist of the Stredná nemčina, Vysoko franskýa Horná nemčina nárečia. The High Franconian dialects are transitional dialects between Central and Upper German. The High German varieties spoken by the Aškenázski Židia have several unique features and are considered as a separate language, Jidiš, written with the Hebrejská abeceda.

Stredná nemčina

The Stredná nemčina dialects are spoken in Central Germany, from Aachen na západe do Görlitz na východe. Skladajú sa z Franconian dialects in the west (Západná stredná nemčina) and non-Franconian dialects in the east (Východná stredná nemčina). Modern Standard German is mostly based on Central German dialects.

The Franconian, Západná stredná nemčina dialects are the Central Franconian dialects (Ripuarian a Moselle Franconian) a Rhine Franconian dialects (Hessian a Palatín). These dialects are considered as

Luxembourgish as well as the Transylvánsky saský dialekt hovorený v Sedmohradsko are based on Moselle Franconian dialects. The largest cities in the Franconian Central German area are Kolín nad Rýnom a Frankfurt.

Further east, the non-Franconian, Východná stredná nemčina dialects are spoken (Durínsky, Horný saský, Rudohorskýa Lusatian-New Markish, and earlier, in the then German-speaking parts of Sliezsko tiež Sliezske, and in then German southern Východné Prusko tiež Vysoký pruský). The largest cities in the East Central German area are Berlín a Lipsko.

Vysoko franský

The High Franconian dialects are transitional dialects between Central and Upper German. They consist of the Východ a Juho Franky nárečia.

The East Franconian dialect branch is one of the most spoken dialect branches in Germany. These dialects are spoken in the region of Franky and in the central parts of Saský Vogtland. Franconia consists of the Bavorský districts of Horná, Strednáa Dolné Franky, the region of South Thuringia (Durínsko), and the eastern parts of the region of Heilbronn-Franken (Tauber Franconia and Hohenlohe) in Bádensko-Württembersko. The largest cities in the East Franconian area are Norimberg a Würzburg.

South Franconian is mainly spoken in northern Baden-Württemberg in Germany, but also in the northeasternmost part of the region of Alsasko vo Francúzsku. While these dialects are considered as dialects of German in Baden-Württemberg, they are considered as dialects of Alsaský in Alsace (most Alsatian dialects are Nízka Alemannic, however). The largest cities in the South Franconian area are Karlsruhe a Heilbronn.

Horná nemčina

The Horná nemčina a Vysoko franský (transitional between Central and Upper German) dialects

The Horná nemčina dialects are the Alemannic dialects na západe a Bavarian dialects na východe.

Alemannic

Alemannic dialects are spoken in Švajčiarsko (Vysoký Alemannic in the densely populated Swiss Plateau, in the south also Najvyššia Alemannica Nízka Alemannic v Bazilej), Baden-Württemberg (Švábsky and Low Alemannic, in the southwest also High Alemannic), Bavarian Swabia (Swabian, in the southwesternmost part also Low Alemannic), Vorarlberg (Low, High, and Highest Alemannic), Alsasko (Low Alemannic, in the southernmost part also High Alemannic), Lichtenštajnsko (High and Highest Alemannic), and in the Tyrolean district of Reutte (Swabian). The Alemannic dialects are considered as Alsaský in Alsace. The largest cities in the Alemannic area are Stuttgart a Zürich.

Bavorský

Bavarian dialects are spoken in Rakúsko (Viedeň, Nižšie a Horné Rakúsko, Štajersko, Korutánsko, Salzburg, Burgenland, and in most parts of Tirolsko), Bavorsko (Horná a Lower Bavaria ako aj Upper Palatinate), Južné Tirolsko, southwesternmost Sasko (Southern Vogtlandský), and in the Swiss village of Samnaun. The largest cities in the Bavarian area are Viedeň a Mníchov.

Gramatika

German is a fusional language with a moderate degree of skloňovanie, with three gramatické rody; as such, there can be a large number of words derived from the same root.

Noun inflection

Declension of the German definite articles (all equivalent to English "the")

German nouns inflect by case, gender, and number:

 • štyri prípadoch: nominatív, akuzatív, genitíva datív.
 • tri genders: masculine, feminine, and neuter. Word endings sometimes reveal grammatical gender: for instance, nouns ending in -ung (-ing), -schaft (-ship), -keit alebo heit (-hood, -ness) are feminine, nouns ending in -čen alebo -lein (diminutive forms) are neuter and nouns ending in -ismus (-ism) are masculine. Others are more variable, sometimes depending on the region in which the language is spoken. And some endings are not restricted to one gender: for example, -er (-er), ako sú napr Feier (feminine), celebration, party, Arbeiter (masculine), labourer, and Gewitter (neuter), thunderstorm.
 • two numbers: singular and plural.

This degree of inflection is considerably less than in Staronemecká nemčina and other old Indoeurópske jazyky ako napr Latinsky, Starogréckya Sanskrt, and it is also somewhat less than, for instance, Starej angličtiny, modern Islandský, or Russian. The three genders have collapsed in the plural. With four cases and three genders plus plural, there are 16 permutations of case and gender/number of the article (not the nouns), but there are only six forms of the určitý člen, which together cover all 16 permutations. In nouns, inflection for case is required in the singular for strong masculine and neuter nouns only in the genitive and in the dative (only in fixed or archaic expressions), and even this is losing ground to substitutes in informal speech.[63] Weak masculine nouns share a common case ending for genitive, dative, and accusative in the singular. Feminine nouns are not declined in the singular. The plural has an inflection for the dative. In total, seven inflectional endings (not counting plural markers) exist in German: -s, -es, -n, -ns, -en, -ens, -e.

In German orthography, nouns and most words with the syntactical function of nouns are capitalised to make it easier for readers to determine the function of a word within a sentence (Am Freitag ging ich einkaufen. – "On Friday I went shopping."; Eines Tages kreuzte er endlich auf. – "One day he finally showed up.") This convention is almost unique to German today (shared perhaps only by the closely related Luxemburský jazyk and several insular dialects of the Severofrízsky jazyk), but it was historically common in other languages such as Danish (which abolished the capitalization of nouns in 1948) and English.

Like the other Germanic languages, German forms noun zlúčeniny in which the first noun modifies the category given by the second: Hundehütte ("dog hut"; specifically: "dog kennel"). Unlike English, whose newer compounds or combinations of longer nouns are often written "open" with separating spaces, German (like some other Germanic languages) nearly always uses the "closed" form without spaces, for example: Baumhaus ("tree house"). Like English, German allows arbitrarily long compounds in theory (see also English compounds). The longest German word verified to be actually in (albeit very limited) use is Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, which, literally translated, is "beef labelling supervision duties assignment law" [from Kôra (cattle), Fleisch (meat), Etikettierung(s) (labelling), Überwachung(s) (supervision), Aufgaben (duties), Übertragung(s) (assignment), Gesetz (law)]. However, examples like this are perceived by native speakers as excessively bureaucratic, stylistically awkward, or even satirical.

Verb inflection

The inflection of standard German verbs includes:

 • two main konjugácia classes: slabý a silný (as in English). Additionally, there is a third class, known as mixed verbs, whose conjugation combines features of both the strong and weak patterns.
 • tri osôb: first, second and third.
 • dva čísla: singular and plural.
 • tri moods: indicative, imperatív a subjunctive (in addition to infinitive).
 • dva voices: active and passive. The passive voice uses auxiliary verbs and is divisible into static and dynamic. Static forms show a constant state and use the verb ’'to be'’ (sein). Dynamic forms show an action and use the verb "to become'’ (werden).
 • dva tenses without auxiliary verbs (prítomný a preterite) and four tenses constructed with auxiliary verbs (perfektné, pluperfect, budúcnosť a future perfect).
 • the distinction between grammatical aspects is rendered by combined use of the subjunctive and/or preterite marking so the plain indicative voice uses neither of those two markers; the subjunctive by itself often conveys reported speech; subjunctive plus preterite marks the conditional state; and the preterite alone shows either plain indicative (in the past), or functions as a (literal) alternative for either reported speech or the conditional state of the verb, when necessary for clarity.
 • the distinction between perfect and progressive aspect is and has, at every stage of development, been a productive category of the older language and in nearly all documented dialects, but strangely enough it is now rigorously excluded from written usage in its present normalised form.
 • disambiguation of completed vs. uncompleted forms is widely observed and regularly generated by common prefixes (blicken [to look], erblicken [to see – unrelated form: sehen]).

Verb prefixes

The meaning of basic verbs can be expanded and sometimes radically changed through the use of a number of prefixes. Some prefixes have a specific meaning; the prefix zer- refers to destruction, as in zerreißen (to tear apart), zerbrechen (to break apart), zerschneiden (to cut apart). Other prefixes have only the vaguest meaning in themselves; ver- is found in a number of verbs with a large variety of meanings, as in versuchen (to try) from suchen (to seek), vernehmen (to interrogate) from nehmen (to take), verteilen (to distribute) from teilen (to share), verstehen (to understand) from stehen (to stand).

Other examples include the following: haften (to stick), verhaften (to detain); kaufen (to buy), verkaufen (to sell); hören (to hear), aufhören (to cease); fahren (to drive), ehmfahren (to experience).

Veľa German verbs have a separable prefix, often with an adverbial function. V konečné sloveso forms, it is split off and moved to the end of the clause and is hence considered by some to be a "resultative particle". Napríklad, mitgehen, meaning "to go along", would be split, giving Gehen Sie mit? (Literal: "Go you with?"; Idiomatic: "Are you going along?").

Indeed, several parenthetical clauses may occur between the prefix of a finite verb and its complement (ankommen = to arrive, er kam an = he arrived, er ist angekommen = he has arrived):

Er kam am Freitagabend nach einem harten Arbeitstag und dem üblichen Ärger, der ihn schon seit Jahren immer wieder an seinem Arbeitsplatz plagt, mit fraglicher Freude auf ein Mahl, das seine Frau ihm, wie er hoffte, bereits aufgetischt hatte, endlich zu Hause an.

A selectively literal translation of this example to illustrate the point might look like this:

He "came" on Friday evening, after a hard day at work and the usual annoyances that had time and again been troubling him for years now at his workplace, with questionable joy, to a meal which, as he hoped, his wife had already put on the table, finally home "to".

Slovosled

German word order is generally with the Slovosled V2 restriction and also with the SOV word order restriction for main doložky. Pre polar questions, exclamations, and wishes, the konečné sloveso always has the first position. In subordinate clauses, the verb occurs at the very end.

German requires a verbal element (main verb or pomocné sloveso) to appear second in the sentence. The verb is preceded by the téma of the sentence. The element in focus appears at the end of the sentence. For a sentence without an auxiliary, these are several possibilities:

Der alte Mann gab mir gestern das Buch. (The old man gave me yesterday the book; normal order)
Das Buch gab mir gestern der alte Mann. (The book gave [to] me yesterday the old man)
Das Buch gab der alte Mann mir gestern. (The book gave the old man [to] me yesterday)
Das Buch gab mir der alte Mann gestern. (The book gave [to] me the old man yesterday)
Gestern gab mir der alte Mann das Buch. (Yesterday gave [to] me the old man the book, normal order)
Mir gab der alte Mann das Buch gestern. ([To] me gave the old man the book yesterday (entailing: as for someone else, it was another date))

The position of a noun in a German sentence has no bearing on its being a subject, an object or another argument. V declarative sentence in English, if the subject does not occur before the predicate, the sentence could well be misunderstood.

However, German's flexible word order allows one to emphasise specific words:

Normal word order:

Der Direktor betrat gestern um 10 Uhr mit einem Schirm in der Hand sein Büro.
The manager entered yesterday at 10 o'clock with an umbrella in the hand his office.

Object in front:

Sein Büro betrat der Direktor gestern um 10 Uhr mit einem Schirm in der Hand.
His office entered the manager yesterday at 10 o'clock with an umbrella in the hand.
The object Sein Büro (his office) is thus highlighted; it could be the topic of the next sentence.

Adverb of time in front:

Gestern betrat der Direktor um 10 Uhr mit einem Schirm in der Hand sein Büro. (aber heute ohne Schirm)
Yesterday entered the manager at 10 o'clock with an umbrella in the hand his office. (but today without umbrella)

Both time expressions in front:

Gestern um 10 Uhr betrat der Direktor mit einem Schirm in der Hand sein Büro.
Yesterday at 10 o'clock entered the manager with an umbrella in the hand his office.
The full-time specification Gestern um 10 Uhr is highlighted.

Another possibility:

Gestern um 10 Uhr betrat der Direktor sein Büro mit einem Schirm in der Hand.
Yesterday at 10 o'clock the manager entered his office with an umbrella in the hand.
Both the time specification and the fact he carried an umbrella are accentuated.

Swapped adverbs:

Der Direktor betrat mit einem Schirm in der Hand gestern um 10 Uhr sein Büro.
The manager entered with an umbrella in the hand yesterday at 10 o'clock his office.
Fráza mit einem Schirm in der Hand is highlighted.

Swapped object:

Der Direktor betrat gestern um 10 Uhr sein Büro mit einem Schirm in der Hand.
The manager entered yesterday at 10 o'clock his office with an umbrella in the hand.
The time specification and the object sein Büro (his office) are lightly accentuated.

The flexible word order also allows one to use language "tools" (such as poetic meter a figures of speech) more freely.

Auxiliary verbs

When an pomocné sloveso is present, it appears in second position, and the main verb appears at the end. This occurs notably in the creation of the perfect tense. Many word orders are still possible:

Der alte Mann hat mir heute das Buch gegeben. (The old man has me today the book given.)
Das Buch hat der alte Mann mir heute gegeben. (Kniha has the old man me today given.)
Heute hat der alte Mann mir das Buch gegeben. (Dnes has the old man me the book given.)

The main verb may appear in first position to put stress on the action itself. The pomocné sloveso is still in second position.

Gegeben hat mir der alte Mann das Buch heute. (Dané has me the old man the book dnes.) The bare fact that the book has been given is emphasized, as well as 'today'.

Modal verbs

Sentences using modal verbs place the infinitive at the end. For example, the English sentence "Should he go home?" would be rearranged in German to say "Should he (to) home go?" (Soll er nach Hause gehen?). Thus, in sentences with several subordinate or relative clauses, the infinitives are clustered at the end. Compare the similar clustering of prepositions in the following (highly contrived) English sentence: "What did you bring that book that I do not like to be read to out of up for?"

Multiple infinitives

German subordinate clauses have all verbs clustered at the end. Given that auxiliaries encode budúcnosť, pasívny, modalitya perfektné, very long chains of verbs at the end of the sentence can occur. In these constructions, the past participle formed with ge- is often replaced by the infinitive.

Man nimmt an, dass der Deserteur wohl erschossenV. wordenpsv seinperf sollmod
One suspects that the deserter probably shot become be should.
("It is suspected that the deserter probably had been shot")
Er wusste nicht, dass der Agent einen Nachschlüssel hatte machen lassen
He knew not that the agent a picklock had make let
Er wusste nicht, dass der Agent einen Nachschlüssel machen lassen hatte
He knew not that the agent a picklock make let had
("He did not know that the agent had had a picklock made")

The order at the end of such strings is subject to variation, but the second one in the last example is unusual.

Slovná zásoba

Zväzok 1 "Nemecký pravopis" 25. Vydania Duden slovník

Väčšina nemeckej slovnej zásoby je odvodená z germánskej vetvy indoeurópskej jazykovej rodiny.[64] Existuje však značné množstvo výpožičiek najmä z iných jazykov Latinsky, Grécky, Taliansky, francúzsky a naposledy anglický.[65] Na začiatku 19. storočia Joachim Heinrich Campe Odhaduje sa, že pätina celkovej nemeckej slovnej zásoby bola francúzskeho alebo latinského pôvodu.[66]

Latinské slová sa do predchodcu nemeckého jazyka dovážali už v priebehu roku 2006 Rímska ríša a prešiel všetkými charakteristickými fonetickými zmenami v nemčine. Ich pôvod tak už nie je pre väčšinu rečníkov rozpoznateľný (napr. Pforte, Tafel, Mauer, Käse, Köln z latinčiny porta, tabula, murus, caseus, Colonia). Výpožičky z latinčiny pokračovali aj po páde Rímskej ríše počas pokresťančenia sprostredkovaného cirkvou a kláštormi. Počas roka možno pozorovať ďalší dôležitý príliv latinských slov Renesančný humanizmus. V odbornom kontexte výpožičky z latinčiny pokračovali dodnes, v posledných desaťročiach často nepriamo výpožičkami z angličtiny. V priebehu 15. až 17. storočia bol vplyv taliančiny veľký, čo viedlo k mnohým talianskym výpožičkám v oblasti architektúry, financií a hudby. Vplyv francúzskeho jazyka v 17. až 19. storočí mal za následok ešte väčší import francúzskych slov. Anglický vplyv bol prítomný už v 19. storočí, ale dominantný sa stal až v druhej polovici 20. storočia.

42. vydanie Österreichisches Wörterbuch („Rakúsky slovník“)

Preto Notker Labeo bol schopný po desaťročia po roku 1000 preložiť aristotelovské traktáty do čistej (starohorskej) nemčiny.[67] Tradícia prekladov pôžičiek bola oživená v 18. storočí lingvistami ako Joachim Heinrich Campe, ktorý predstavil takmer 300 slov, ktoré sa dodnes používajú v modernej nemčine. Aj dnes existujú hnutia, ktoré sa snažia propagovať Ersatz (zámena) cudzích slov, ktoré sú pri nemeckých alternatívach považované za nepotrebné.[68]

Rovnako ako v angličtine, existuje veľa párov synonymá z dôvodu obohatenia germánskeho slovníka o výpožičné slová z latinčiny a latinizovanej gréčtiny. Tieto slová majú často odlišné konotácie od ich germánskych náprotivkov a sú zvyčajne vnímané ako vedeckejšie.

 • Historie, historisch - "história, história", (Geschichte, geschichtlich)
 • Humanität, human - "ľudskosť, humánnosť", (Menschlichkeit, menschlich)[pozn. 6]
 • Tisícročie - "tisícročie", (Jahrtausend)
 • Perzeption - "vnímanie", (Wahrnehmung)
 • Vokabular - "slovná zásoba", (Wortschatz)
 • Diktionär - "slovník, slovníky", (Wörterbuch)[pozn. 7]
 • probieren - "skúsiť", (versuchen)

Veľkosť slovnej zásoby nemčiny je ťažké odhadnúť. The Deutsches Wörterbuch (Nemecký slovník) iniciované Jacob a Wilhelm Grimm už v prvom vydaní obsahoval viac ako 330 000 hesiel. Moderný nemecký vedecký slovník sa odhaduje na deväť miliónov slov a skupín slov (na základe analýzy 35 miliónov viet korpus v Lipsku, ktoré od júla 2003 obsahovali celkovo 500 miliónov slov).[69]

The Duden je de facto úradník slovník nemeckého jazyka, prvýkrát publikované v Konrad Duden v roku 1880. Duden sa pravidelne aktualizuje a nové vydania sa objavujú každé štyri alebo päť rokov. Od augusta 2017, bolo to v jeho 27. vydaní a v 12 zväzkoch, z ktorých každý sa venoval iným aspektom, ako napr výpožičné slová, etymológia, výslovnosť, synonymáa tak ďalej.
Prvý z týchto zväzkov, Die deutsche Rechtschreibung (Nemecký pravopis), je už dlho normatívny zdroj pravopisu nemčiny. The Duden sa stala bibliou nemeckého jazyka, ktorý je definitívnym súborom pravidiel týkajúcich sa gramatiky, pravopisu a používania nemčiny.[70]

The Österreichisches Wörterbuch („Rakúsky slovník“), skrátene ÖWB, je úradník slovník nemeckého jazyka v Rakúska republika. Rediguje ho skupina lingvistov pod vedením Rakúšana Spolkové ministerstvo školstva, umenia a kultúry (Nemecky: Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur). Je rakúskym náprotivkom k nemeckému Duden a obsahuje niekoľko výrazov jedinečných pre Rakúska nemčina alebo častejšie používané alebo inak vyslovované tam.[71] Značná časť tohto „rakúskeho“ slovníka je tiež bežná v jazyku Južné Nemecko, hlavne Bavorskoa niektoré z nich sa používajú v Švajčiarsko tiež. Od 39. Vydania v roku 2001 je pravopis ÖWB bol upravený na Nemecká pravopisná reforma z roku 1996. Slovník sa oficiálne používa aj v talianskej provincii Južné Tirolsko.

Angličtina až nemčina cognates

Toto je výber z príbuzný v angličtine aj nemčine. Namiesto obvyklého infinitívneho konca -en, Nemecké slovesá sú po ich stopkách označené spojovníkom. Slová, ktoré sú v nemčine písané veľkými písmenami, sú podstatné mená.

Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky
a und rameno Arm medveď Bär bobor Biber včela Biene pivo Bier najlepšie najlepšie lepšie Besser
blikať blikať- kvitnúť blüh- Modrá blau čln Topánka kniha Buch variť brau- pivovar Brauerei Most Brücke
obočie Braue hnedá Braun kostol Kirche chladný kalt v pohode kühl dale Tal priehrada Damm tancovať tanz-
cesto Teig sen Traum sen träum- piť Getränk piť drobnosť- ucho Och zem Erde jesť Ess-
ďaleko papraď pierko Feder papraď Farn lúka Feld prstom Prst ryby Fisch rybár Fischer utiecť flieh-
let Flug povodeň Flut tok fließ- tok Fluss lietať Fliege lietať flieg- pre für brod Furt
štyri verný líška Fuchs sklo Glas choď geh- zlato Zlato dobre vnútornosti tráva tráva kobylka Grashüpfer
zelená grün sivá grau čarodejnica Hexe krupobitie Hagel ruka Ruka ťažko hart nenávisť Hass útočisko Hafen
seno Heu počuť hör- Srdce Herz teplo Hitze vresovisko Heide vysoká hoch med Honig sršeň Hornisse
sto hundert hlad Hlad chata Hütte ľad Eis kráľ König bozk Kuss bozk küss- koleno Knie
pôda Pôda pristátie Landung smiať sa lach- klamať, ležať lieg-, lag klamať, klamať lüg-, log svetlo (A) leicht svetlo Licht žiť leb-
pečeň Leber láska Liebe muž Mann stredný Mitte polnoc Mitternacht mesiac Pondelok mach Moos ústa Mund
ústa (rieka) Mündung noc Nacht nos Nase orech Nuss cez über rastlina Pflanze šarlatán kvak dážď Regen
dúha Regenbogen červená hniloba krúžok Prsteň piesok Piesok povedať poklesnúť more Pozri f) šev Saum sedadlo Sitz
viď seh- ovce Schaf trblietať sa schimmer- svietiť schein- loď Schiff striebro Silber spievať spievať- sedieť sedieť-
sneh Schnee duša Seele hovor sprech- jar jar- hviezda Stern steh Stich bocian Storch búrka burčiak
búrlivý stürmisch vlákno vlákno- Slamka Stroh balík slamy Strohballen Prúd Strom Prúd ström- koktať stotter- Leto Sommer
slnko Sonne slnečný sonnig labuť Schwan povedz erzähl- že (C) dass the der, die, das, den, dem potom dann smäd Durst
bodliak Distel tŕň Dorn tisíc tausend hrom Donner twitter Zwitscher- horný ober teplý teplý vosa Wespe
voda Wasser počasie Wetter tkať web- dobre Quelle dobre wohl ktoré welch biely Weiß divoký divoký
vietor Vietor zimné Zimné vlk Vlk slovo Mladina svete Welt priadza Garn rok Jahr žltá gelb
Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky Angličtina Nemecky

Pravopis

Rakúsko je štandardizované kurzívou
Nemecko štandardizované kurzívou

Nemčina je napísaná v Latinská abeceda. Okrem 26 štandardných písmen má nemčina tri samohlásky s prehláska značkaa síce ä, ö a ü, rovnako ako eszett alebo scharfes s (ostré s): ß. Vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku ss sa používa namiesto ß. Odkedy ß nemôže nikdy vzniknúť na začiatku slova, nemá tradičné slovo veľké písmeno.

Písomné texty v nemčine sú ľahko rozpoznateľné ako také odlíšením znakov ako napr prehlásky a isté pravopisný vlastnosti - nemčina je jediný hlavný jazyk, v ktorom sú písané všetky podstatné mená, pozostatok rozšírenej praxe v severnej Európe v ranom novoveku (na chvíľu vrátane angličtiny, v 17. storočí) - a častý výskyt dlhých zlúčenín. Pretože čitateľnosť a pohodlie stanovujú určité hranice, zlúčeniny pozostávajúce z viac ako troch alebo štyroch podstatných mien sa takmer výlučne nachádzajú v humorných kontextoch. (Na rozdiel od toho, hoci angličtina môže tiež obsahovať podstatné mená spolu, obvykle ich oddeľuje medzerami. Napríklad „čistič záchodovej misy“.)

Prítomný

Pred Reforma nemeckého pravopisu z roku 1996, ß vymenený ss po dlhé samohlásky a dvojhlásky a pred spoluhláskami končiace na slovo alebo na koniec slova. V reformovanom pravopise ß nahrádza ss iba po dlhých samohláskach a dvojhláskach.

Pretože neexistuje tradičná kapitálová forma ß, bolo nahradené SS keď sa vyžadovalo použitie veľkých písmen. Napríklad, Maßband (zvinovací meter) sa stal MASSBAND veľkými písmenami. Výnimkou bolo použitie ß v právnych dokumentoch a formulároch pri písaní veľkých mien. Aby nedošlo k zámene s podobnými názvami, malé písmená ß bol zachovaný (teda „KREßLEIN" namiesto "KRESSLEIN"). Hlavné mesto ß (ẞ) bol nakoniec prijatý do nemeckého pravopisu v roku 2017 a ukončila sa tak dlhá pravopisná debata (teda „KREẞLEIN a KRESSLEIN").[72]

Prehlasovacie samohlásky (ä, ö, ü) sa bežne prepisujú na ae, oe a ue, ak tieto prehlásky nie sú k dispozícii na klávesnici alebo na inom použitom médiu. Rovnakým spôsobom môže byť ß prepísaný ako ss. Niektoré operačné systémy používať postupnosti klávesov na rozšírenie množiny možných znakov tak, aby zahŕňali okrem iného aj prehlásky; v Microsoft Windows to sa deje pomocou Alternatívne kódy. Nemeckí čitatelia týmto prepisom rozumejú (aj keď sa javia ako neobvyklé), ale dá sa im vyhnúť, ak sú k dispozícii pravidelné prehlásky, pretože sú provizórnym a nesprávnym pravopisom. (Vo Vestfálsku a Šlezvicku-Holštajnsku existujú mestské a priezviská, kde extra e má efekt predlžovania samohlások, napr. Raesfeld [ˈRaːsfɛlt], Coesfeld [ˈKoːsfɛlt] a Itzehoe [ɪtsəˈhoː], ale toto použitie písmena e po / o / u sa nevyskytuje v dnešnom pravopise iných slov ako vlastné mená.)

Neexistuje všeobecná dohoda o tom, kde sa v triediacom poradí vyskytujú písmená s prehláskami. Telefónne zoznamy s nimi zaobchádzajú tak, že ich nahradia základnou samohláskou, za ktorou nasleduje písmeno e. Niektoré slovníky triedia každú prehlásenú samohlásku ako samostatné písmeno za základnou samohláskou, ale bežnejšie sú slová s prehláskami zoradené bezprostredne za rovnakým slovom bez prehlásk. Ako príklad v a telefónny zoznam Ärzte nastáva po Adressenverlage ale predtým Anlagenbauer (pretože Ä je nahradené Ae). V slovníku Ärzte príde potom Arzt, ale v niektorých slovníkoch Ärzte a všetky ostatné slová začínajúce sa Ä sa môžu vyskytnúť po všetkých slovách začínajúcich na A. V niektorých starších slovníkoch alebo indexoch počiatočné Sch a Sv sa považujú za samostatné písmená a po nich sú uvedené ako samostatné záznamy S, ale zvyčajne sa s nimi zaobchádza ako s S + C + H a S + T.

Písaná nemčina tiež zvyčajne používa alternatívnu úvodnú obrátenú čiarku (otáznik) ako v „Guten Morgen!“.

Minulosť

Ruský slovník z roku 1931 s „nemeckou abecedou“ - v 3. a 4. stĺpci každej polovice Fraktur a Kurrent s vysvetlením poznámky pod čiarou ligatúry používaný vo Fraktúre.

Do začiatku 20. storočia sa tlačila nemčina blackletter písma (v Fraktura v Schwabacher) a napísané zodpovedajúcim spôsobom rukopis (napríklad Kurrent a Sütterlin). Tieto varianty latinskej abecedy sa veľmi líšia od pätkovej alebo bezpätkové Antiqua písma, ktoré sa dnes používajú, a najmä rukopisné formy sú pre neškolených ťažko čitateľné. Niektorí však tvrdili, že tlačené formuláre sú čitateľnejšie, keď sa používajú Germánske jazyky.[potrebná citácia][73] The Nacisti pôvodne povýšil Fraktura a Schwabachera, pretože sa o nich uvažovalo Árijčan, ale v roku 1941 ich zrušili s tvrdením, že tieto listy sú židovské.[74] Verí sa, že nacistický režim zakázal tento scenár,[SZO?] pretože si uvedomili, že Fraktur zabráni komunikácii na územiach okupovaných počas Druhá svetová vojna.[75]

Skript Fraktur však zostáva v každodennom živote prítomný v krčmových značkách, značkách piva a iných formách reklamy, kde sa používa na vyjadrenie určitej rustikality a staroveku.

Správne použitie dlhá s (langes s), ſ, je nevyhnutné na napísanie nemeckého textu v jazyku Fraktur písma. Veľa Antiqua medzi písma patria aj dlhé s. Pre použitie dlhých s v nemeckom texte platí špecifická sada pravidiel, v dnešnej dobe sa však pri sadzbe Antiqua používa zriedka. Akékoľvek malé písmeno „s“ na začiatku slabiky by bolo dlhé s, na rozdiel od terminálu s alebo krátke s (bežnejšia variácia písmen s), ktoré označujú koniec slabiky; napríklad pri rozlišovaní medzi slovami Wachſtube (strážnica) a Wachstube (tuba z leštidla / vosku). Vhodným delením slov sa dá ľahko rozhodnúť, ktoré z nich použiť, (Wach-ſtube vs. Wachsova trubica). Dlhé s sa zobrazuje iba v malými písmenami.

Reforma pravopisu

Reforma pravopisu z roku 1996 viedla k verejnej polemike a značným sporom. Štáty (Bundesländer) z Severné Porýnie-Vestfálsko a Bavorsko odmietol to prijať. V jednom okamihu sa spor dostal na najvyšší súd, ktorý ho rýchlo zamietol s tvrdením, že štáty musia rozhodnúť samy za seba a že iba na školách sa reforma môže stať oficiálnym pravidlom - všetci ostatní mohli pokračovať v písaní tak, ako sa to dozvedeli. Po 10 rokoch, bez zásahu federálneho parlamentu, bola v roku 2006 nainštalovaná veľká revízia, práve včas pre nadchádzajúci školský rok. V roku 2007 boli niektoré tradičné hláskovania konečne zneplatnené; v roku 2008 však mnoho starých čiarka pravidlá opäť vstúpili do platnosti.

Najvýraznejšia zmena bola pravdepodobne v použití listu ß, zavolal scharfes s (Sharp S) alebo ess-zett (vyslovuje sa ess-tsett). Tento list sa tradične používal v troch situáciách:

 1. Po dlhej samohláske alebo kombinácii samohlások;
 2. Pred a t;
 3. Na konci slabiky.

Príklady sú Füße, paßta daß. V súčasnosti platí iba prvé pravidlo, ktoré vytvára správne hláskovanie Füße, passta dass. Slovo Fuß „noha“ má písmeno ß pretože obsahuje dlhú samohlásku, aj keď sa toto písmeno vyskytuje na konci slabiky. Logika tejto zmeny spočíva v tom, že „ß“ je jedno písmeno, zatiaľ čo „ss“ sú dve písmená, takže sa uplatňuje rovnaký rozdiel ako (napríklad) medzi slovami Brloh a denn.

Fonológia

Samohlásky

Hovorená nemčina v Goetheho Faust

V nemčine sú samohlásky (okrem dvojhlások; pozri nižšie) krátky alebo dlho, nasledovne:

A Ä E Ja O Ö U Ü
Krátky / a / / ɛ / / ɛ /, / ə / / ɪ / / ɔ / / œ / / ʊ / / ʏ /
Dlhé / aː / / ɛː /, / eː / / eː / / iː / / oː / / øː / / uː / / rː /

Krátky / ɛ / sa realizuje ako [ɛ] v prízvučných slabikách (vrátane sekundárny stres), ale ako [ə] v neprízvučných slabikách. Všimnite si, že zdôraznil, krátke / ɛ / možno napísať buď s e alebo s ä (napríklad hätte „mal by“ a Kette „reťazový“ rým). Vo všeobecnosti sú krátke samohlásky otvorené a dlhé samohlásky blízko. Jedinou výnimkou je otvorené / ɛː / zvuk dlhého Ä; v niektorých odrodách spisovnej nemčiny, / ɛː / a / eː / sa spojili do [eː], odstránenie tejto anomálie. V takom prípade sa párom páči Bären / Beeren „medvede / bobule“ alebo Ähre / Ehre „klas (pšenica) / česť“ sa stáva homofónnym (pozri: Kapitán Bluebear).

V mnohých odrodách spisovnej nemčiny prízvuk / /r / nie je vyslovený [ər] ale vokalizovaný [ɐ].

To, či konkrétne písmeno samohlásky predstavuje dlhú alebo krátku fonému, sa nedá úplne predvídať, aj keď existujú nasledujúce zákonitosti:

 • Ak je samohláska (iná ako i) je na konci slabiky alebo za ktorou nasleduje jedna spoluhláska, zvyčajne sa vyslovuje dlho (napr. Hof [hoːf]).
 • Ak za samohláskou nasleduje h alebo ak i za ktorým nasleduje znak e, je dlhá.
 • Ak za samohláskou nasleduje dvojitá spoluhláska (napr. a nasl, ss alebo tt), ck, tz alebo a spoluhláskový zhluk (napr. sv alebo nd), je takmer vždy krátky (napr. hoffen [ˈHɔfən]). Dvojité spoluhlásky sa používajú iba na túto funkciu označovania predchádzajúcich samohlások ako krátkych; samotná spoluhláska nikdy nie je vyslovovaná predĺžená alebo zdvojená, inými slovami to nie je a poradie kŕmenia z geminácia a potom skracovanie samohlások.

Obe tieto pravidlá majú výnimky (napr. klobúk [klobúk] „má“ je napriek prvému pravidlu krátke; Pondelok [mesiac] "mesiac"je dlhý aj napriek druhému pravidlu). Pre i to nie je ani v kombinácii tj (čím je dlhá) a nie je za nimi dvojitá spoluhláska alebo zhluk (čo ju robí skratkou), neexistuje všeobecné pravidlo. V niektorých prípadoch existujú regionálne rozdiely. V strednom Nemecku (Hesse), o v príslušný názov „Hoffmann“ sa vyslovuje dlho, zatiaľ čo väčšina ostatných Nemcov by ho vyslovovala krátko. To isté platí pre e v zemepisnom názve "Mecklenburg„pre ľudí v tomto regióne. Slovo Städte „mestá“ sa vyslovuje krátkou samohláskou [ˈƩtɛtə] niektorými (Jan Hofer, Televízia ARD) a s dlhou samohláskou [ˈƩtɛːtə] inými (Marietta Slomka, ZDF Televízia). Nakoniec nasleduje samohláska ch môže byť krátky (Fach [fax] "priehradka", Küche [ˈKʏçə] „kuchyňa“) alebo dlhá (Suche [ˈZuːxə] "Vyhľadávanie", Bücher [ˈByːçɐ] „knihy“) takmer náhodne. Preto Lache je homogénny medzi [laːxə] Lache „mláka“ a [laxə] Lache „spôsob smiechu“ (hovorový) alebo lache! „smej sa!“ (imperatívne).

Nemecké samohlásky môžu tvoriť nasledujúce digrafy (písomne) a dvojhlásky (vo výslovnosti); všimnite si, že výslovnosť niektorých z nich (ei, äu, eu) sa veľmi líši od toho, čo by sa dalo očakávať pri posudzovaní jednotlivých písmen:

Pravopis ai, ei, ay, ey au äu, eu
Výslovnosť / aɪ̯ / / aʊ̯ / / ɔʏ̯ /

Dodatočne digraf tj všeobecne predstavuje fonému / iː /, čo nie je dvojhláska. V mnohých odrodách je an / r / na konci slabiky sa vokalizuje. Avšak postupnosť samohlásky, po ktorej nasleduje taký vokalizovaný / r / nie je phonemic dvojhláska: Bär [bɛːɐ̯] "medveď", ehm [eːɐ̯] "on", dr [viːɐ̯] "my", Tor [doːɐ̯] "brána", kurz [kʊɐ̯ts] "krátky", Wörter [vœɐ̯t] „slová“.

Vo väčšine odrôd spisovnej nemčiny pred slabikami, ktoré začínajú na samohlásku, predchádza a ráz [ʔ].

Spoluhlásky

S približne 26 fonémami vykazuje nemecký systém spoluhlások priemerný počet spoluhlások v porovnaní s inými jazykmi. Jedným z tých pozoruhodnejších je neobvyklý afrikátny / p͡f /. Spoluhláska štandardného jazyka je uvedená nižšie.

Labial Alveolárny Palatal Velar Uvulárne Glottal
Nosovej m n ŋ
Plosive p3  b t3  d k3  ɡ
Afrikátny pf ts   ()4
Frikatívne f  v s  z ʃ  (ʒ)4 X1 (ʁ)2 h
Trylek r2 (ʀ)2
Približne l j
 • 1/X/ má dva alofóny, [X] a [ç], za zadnými a prednými samohláskami.
 • 2/ r / má tri alofóny vo voľnej variácii: [r], [ʁ] a [ʀ]. V slabika coda, alofón [ɐ] sa nachádza v mnohých odrodách.
 • 3 Hlas nezastaví / p /, / t /, / k /odsatý okrem prípadov, keď im predchádza a sykavý, rovnaké ako v angličtine.
 • 4/ d͡ʒ / a / ʒ / vyskytujú sa iba slovami cudzieho (zvyčajne anglického alebo francúzskeho) pôvodu.
 • Ak má zdôraznená slabika začiatočnú samohlásku, predchádza ju [ʔ]. Pretože jeho prítomnosť je predvídateľná z kontextu, [ʔ] sa nepovažuje za fonému.

Spoluhlásky

 • c samo osebe nie je nemeckým listom. Prebratými slovami sa zvyčajne vyslovuje [ts] (pred ä, äu, e, i, ö, ü, y) alebo [k] (pred a, o, u a spoluhláskami). Kombinácia ck sa rovnako ako v angličtine používa na označenie toho, že predchádzajúca samohláska je krátka.
 • ch vyskytuje sa často a vyslovuje sa buď [ç] (po ä, ai, äu, e, ei, eu, i, ö, ü a spoluhláskach; v zdrobňujúcej prípone -čen; a na začiatku slova), [X] (po a, au, o, u), alebo [k] na začiatku slova pred a, o, u a spoluhláskami. Ch nikdy sa nevyskytuje na začiatku pôvodne nemeckého slova. Vypožičanými slovami s počiatočným Ch pred prednými samohláskami (Chemie „chémia“ atď.), [ç] sa považuje za štandard.[je potrebné objasnenie] Horní Nemci a Frankovia (v geografickom zmysle) ho však nahrádzajú [k], ako to robí nemčina ako celok pred tmavšími samohláskami a spoluhláskami, ako napríklad v Charakter, Christentum. Strední Nemci (okrem Frankov) si požičajú a [ʃ] z francúzskeho modelu. Obaja považujú variant toho druhého a horný Nemci tiež za štandard [ç], byť obzvlášť nepríjemná a neobvyklá.
 • dsch sa vyslovuje [d͡ʒ] (napr. Dschungel / ˈD͡ʒʊŋəl / „džungľa“), ale vyskytuje sa v niekoľkých výpožičné slová iba.
 • f sa vyslovuje [f] ako v "father “.
 • h sa vyslovuje [h] ako v "home "na začiatku slabiky. Po samohláske je ticho a iba predlžuje samohlásku (napr. Reh [ʁeː] = srnec).
 • j sa vyslovuje [j] germánskymi slovami (Jahr [jaːɐ̯]) ako „y“ v „roku“. V posledných výpožičných slovách sa dodržiava viac-menej výslovnosť príslušných jazykov.
 • l sa vždy vyslovuje [l], nikdy * [ɫ] (angličtina "tmavá L").
 • q existuje iba v kombinácii s u a vyslovuje sa [kv]. Nachádza sa v germánskych aj latinských slovách (dopytovať sa [kveːɐ̯]; Kvalita [kvaliˈtɛːt]). Ale keďže väčšina slov obsahujúcich q je latinčina, je písmeno v nemčine oveľa zriedkavejšie ako v angličtine.
 • r sa zvyčajne vyslovuje v a hrdelný móda (a vyjadrený uvulárny frikatív [ʁ] alebo uvular tril [ʀ]) pred samohláskou alebo spoluhláskou (Rasen [ˈʁaːzən]; Burg [bʊʁk]). V hovorenej nemčine sa však bežne hovorí po samohláske (ehm byť vyslovovaný skôr ako [ˈƐɐ̯] – Burg [bʊɐ̯k]). V niektorých odrodách je r sa vyslovuje ako „špička jazyka“ r (the alveolárny tril [r]).
 • s v nemčine sa vyslovuje [z] (ako v "zebra "), ak tvorí nástup slabiky (napr. Sohn [zoːn]), inak [s] (napr. Autobus [bʊs]). V Rakúsku, Švajčiarsku a južnom Nemecku [s] vyskytuje sa tiež na začiatku slabiky. A ss [s] označuje, že predchádzajúca samohláska je krátka. sv a sp na začiatku slov nemeckého pôvodu sa vyslovujú [ʃt] a [ʃp], resp.
 • ß (list, ktorý je originálny pre nemčinu, sa volá scharfes S alebo Eszett) je ligatúra a Long S (ſ) a a chvostom z (ʒ) a vždy sa vyslovuje [s]. S pôvodom v Blackletter písmo, to tradične nahradilo ss na konci slabiky (napr. ich mussich muß; ich müssteich müßte); do jedného slova kontrastuje s ss [s] pri označovaní, že predchádzajúca samohláska je dlhá (porovnaj v Maßene [ˈn ˈmaːsən] „s mierou“ a v Massene [ɪn ˈmasən] „v nákladoch“). Použitie ß bola nedávno obmedzená najnovšou nemeckou pravopisnou reformou a už sa na ňu nepoužíva ss po krátkej samohláske (napr. ich muß a ich müßte boli vždy vyslovované s krátkym U / Ü); Švajčiarsko a Lichtenštajnsko ju už v roku 1934 zrušili.[76]
 • sch sa vyslovuje [ʃ] (ako „sh“ v „shine“).
 • nosť v latinčine loanwords sa vyslovuje [tsi̯oːn].
 • th sa zriedka nachádza v výpožičných slovách a vyslovuje sa [t] ak je výpožičné slovo z gréčtiny a zvyčajne ako v origináli, ak je výpožičné slovo z angličtiny (aj keď niektorí, väčšinou starší, reproduktory majú tendenciu nahradiť anglický zvuk th [s]).
 • v sa vyslovuje [f] v obmedzenom počte slov germánskeho pôvodu, ako napr Vater [ˈFaːtɐ], Vogel "vták", von „od, z“, vor „pred, pred“, voll „plný“ a predpona ver-. Používa sa tiež v pôžičkách, kde sa bežne vyslovuje [v]. Táto výslovnosť je bežná v slovách ako Váza, Vikar, Viktor, Viper, Ventil, vulgära anglické výpožičné slová; výslovnosť však je [f] niektorými ľuďmi na hlbokom juhu. Jediné nenemecké slovo, v ktorom sa „v“ vždy vyslovuje „f“, je Eva (Eva).
 • w sa vyslovuje [v] ako v "vakácia “(napr. bol [vas]).
 • r sa vyslovuje ako [y] keď dlho a [ʏ] keď je krátky (ako v Hygiena [hyɡi̯ˈeːnə] ; Labyrint [labyˈʁɪnt] alebo Telocvičňa / ɡʏmˈnaːzi̯ʊm /), s výnimkou v ay a ey ktoré sú obe výrazné [aɪ̯]. Často sa tiež používa v pôžičkových slovách a vyslovuje sa ako v pôvodnom jazyku, napríklad „Štýl“ alebo Recyklácia.
 • z sa vždy vyslovuje [ts] (napr. zog [t͡soːk]), okrem výpožičných slov. A tz označuje, že predchádzajúca samohláska je krátka.

Spoluhláska sa posúva

Nemčina žiadne nemá zubné frikatívy (ako anglicky th). The th zvuk, ktorý anglický jazyk stále má, zmizol na kontinente v nemčine s posunmi spoluhlások medzi 8. a 10. storočím.[77] Niekedy je možné nájsť paralely medzi angličtinou a nemčinou nahradením angličtiny th s d v nemčine: „Ďakujem“ → v nemčine Danko, „toto“ a „to“ → zomiera a das, "ty"(stará 2. osoba jednotného čísla) → du, „premýšľať“ → denken, „smädný“ → durstig a mnoho ďalších príkladov.

Rovnako tak hm v Germánsky Anglické slová, vyslovované niekoľkými rôznymi spôsobmi v modernej angličtine (ako f alebo vôbec), často môžu byť spojené s nemčinou ch: „smiať sa“ → lachen, „až“ → výkup, "vysoká" → hoch, „nič“ → výklenky, „ľahké“ → leicht alebo Licht, „zrak“ → Sicht, „dcéra“ → Tochter, „sused“ → Nachbar.

Literatúra

Nemecký jazyk sa používa v nemeckej literatúre a dá sa vysledovať až k Stredovek, pričom najvýznamnejšími autormi tohto obdobia sú Walther von der Vogelweide a Wolfram von Eschenbach. The Nibelungenlied, ktorého autor zostáva neznámy, je tiež dôležitým dielom epochy. Rozprávky zozbieral a vydal Jacob a Wilhelm Grimm v 19. storočí preslávili po celom svete.

Reformátor a teológ Martin Luther, ktorý ako prvý preložil Bibliu do nemčiny, sa všeobecne zaslúži o to, že vytvoril základ pre moderný jazyk „vysokej nemčiny“. Medzi najznámejších nemeckých básnikov a autorov patria Lessing, Goethe, Schiller, Kleist, Hoffmann, Brecht, Heinea Kafka. Štrnásť nemecky hovoriacich ľudí vyhralo Nobelova cena za literatúru: Theodor Mommsen, Rudolf Christoph Eucken, Paul von Heyse, Gerhart Hauptmann, Carl Spitteler, Thomas Mann, Nelly Sachs, Hermann Hesse, Heinrich Böll, Elias Canetti, Günter Grass, Elfriede Jelinek, Herta Müller a Peter Handke, čím sa po angličtine stáva druhým najoceňovanejším jazykovým regiónom (spolu s francúzštinou).

Johann Wolfgang von Goethe
(1749–1832)
Friedrich Schiller
(1759–1805)
Bratia Grimmovci
(1785–1863)
Thomas Mann
(1875–1955)
Hermann Hesse
(1877–1962)
Johann Heinrich Wilhelm Tischbein - Goethe v rímskej kampani - Google Art Project.jpg Gerhard von Kügelgen 001.jpg Grimm1.jpg Thomas Mann 1929.jpg Hermann Hesse 1927 Photo Gret Widmann.jpg

Nemecké výpožičné slová v anglickom jazyku

Angličtina zabrala už veľa výpožičné slová z nemčiny, často bez akejkoľvek zmeny pravopisu (okrem častého odstraňovania prehlások a nepoužívania veľkých mien podstatných mien):

Nemecké slovo Anglické výpožičné slovo Význam nemeckého slova
abseilen zlaňovať zostúpiť po lane / po lane
Angst úzkosť strach
Ansatz ansatz nástup / vstup / matematika / prístup
Anschluss anschluss[pochybné ] pripojenie / prístup / pripojenie
Automat automat automatizácia / stroj
Bildungsroman bildungsroman román týkajúci sa osobného rozvoja alebo vzdelávania hlavného hrdinu
Bleskový bleskový blesk / blesk
Blitzkrieg blitzkrieg lit. „blesková vojna“: vojenská stratégia
Bratwurst bratwurst vyprážaná klobása
Lahôdky lahôdkarstvo chutné jedlá
Doppelgänger dvojník lit. „dvojnásobne žijúci / žijúci človek nažive“, podobný niekomu
Dramaturg dramaturg profesionálne postavenie v divadelnej alebo opernej spoločnosti, ktorá sa zaoberá hlavne výskumom a vývojom hier alebo opier
Edelweiß alebo Edelweiss (Švajčiarsky pravopis) protivník kvet Edelweiss
Ersatz ersatz lit. „náhrada“, ktorá sa zvyčajne používa na označenie nižšej náhrady požadovanej látky alebo položky
Fest fest hody / oslavy
Flugabwehrkanón flak lit. „protiletecká zbraň“: protiletecká zbraň, skrátene FlaK
Gedankeneexperiment experiment gedankene myšlienkový experiment
Geländesprung gelandesprung[pochybné ] skoky na lyžiach na diaľku na alpskom vybavení
Gemütlichkeit gemütlichkeit útulný pocit, útulnosť, dobrá povaha, genialita
Gestalt gestalt forma alebo tvar / tvor / schéma; pojem „celistvosti“ (etymologicky zomrieť Gestalt je minulé príčastie z stellen používa sa ako abstraktné podstatné meno, teda rovnaká forma ako súčasná zomrieť Gestellte)[78]
Gesundheit! Gesundheit! (Amer.) zdravie / žehnaj! (keď niekto kýchne)
Glockenspiel zvonkohra bicí nástroj
Hamburger hamburger a ďalšie hamburgery demonymum z Hamburg
Heiligenschein heiligenschein lit. „svetlo svätých“: halo (ako náboženský výraz)
Vnútrozemie vnútrozemie lit. „(vojenský) priestor za frontovou líniou“: vnútorné priestory / lesy
kaputt kaput mimo prevádzky, nefunguje
Katzenjammer katzenjammer lit. „mačací nárek“: kocovina, kravina
Materská škola materská škola lit. „detská záhrada“ - škôlka alebo predškolská zariadenia
Gýč kýč falošné umenie, niečo vyrobené výhradne na predaj
Kraut kraut[pochybné ] bylina, v niektorých nárečiach kapusta
Kulturkampf kulturkampf kultúrna vojna
Leitmotiv leitmotív vedúca téma (sloveso leiten znamená „viesť, viesť“)
Nationalsozializmus nazi nacionálny socializmus
Panzer panzer lit. „pancier“: tank
plündern (v.) vyplieniť lit. "Vezmite tovar násilím" (pôvodný význam "odviezť nábytok" sa presunul v nemčine a oba si požičali v angličtine počas roku Tridsaťročná vojna)
Poltergeist poltergeist lit. „duniaci duch“
Realpolitik realpolitik diplomacia založená skôr na praktických cieľoch ako na ideáloch
Ríša ríša[pochybné ] ríšu alebo ríšu
Ruksak batoh batoh (RuckRücken čo znamená „späť“)
Kyslá kapusta kyslá kapusta nastrúhaná a solená kapusta kvasená vo vlastnej šťave
Schadenfreude schadenfreude tešiť sa z cudzieho nešťastia, oslavovať
Spiel spiel lit. „hra / hra“: výška predaja / zdĺhavá reč so zámerom presvedčiť
Sprachraum sprej lit. „miesto / oblasť / miestnosť jazyka“: oblasť, v ktorej sa hovorí určitým jazykom
Unterseeboot Ponorka lit. „podmorský čln“: ponorka, v skratke U-Boot
über uber nad, nad
Übermensch übermensch nadľudský, „nadľudský“
verklemmt verklemmt (Amer.) lit. „zaseknutý“: potlačený, napätý
Waldsterben waldsterben lit. „odumieranie lesa“, umierajúce kvetinové prostredie
Wanderlust putovanie túžba, potešenie alebo sklon k cestovaniu alebo chôdzi
Weltanschauung weltanschauung lit. „vnímanie sveta“: ideológia
Wunderkind blázon lit. „zázračné dieťa“: zázračné dieťa, svištiace dieťa
Zeitgeist zeitgeist lit. „duch doby“: duch doby; vtedajší trend
Zeitnot zeitnot šachový termín, lit. „časový problém“
Zugzwang zugzwang šachový termín, lit. „nátlak na pohyb“
Zwischenzug zwischenzug šachový termín, lit. „stredný ťah“

Organizácie

Niekoľko organizácií podporuje používanie a štúdium nemeckého jazyka.

Goethe Institut

Vládou podporené Goethe-Institut,[79] (pomenovaný po Johann Wolfgang von Goethe) si kladie za cieľ rozšíriť znalosti nemeckej kultúry a jazyka v Európe a vo zvyšku sveta. To sa deje usporadúvaním výstav a konferencií s nemeckou tematikou a poskytovaním školení a poradenstva v oblasti výučby a používania nemeckého jazyka. Napríklad Goethe-Institut učí Goethe-Zertifikat Kvalifikácia nemeckého jazyka.

Verein Deutsche Sprache

So sídlom v Dortmunde Verein Deutsche Sprache (VDS), založená v roku 1997, podporuje nemecký jazyk a je najväčšou jazykovou asociáciou občanov na svete. VDS má viac ako tridsaťpäťtisíc členov vo viac ako sedemdesiatich krajinách. Jej zakladateľ, profesor štatistiky Dr. Walter Krämer, zostal predsedom združenia od jeho vzniku.[80]

Deutsche Welle

Logo Deutsche Welle

Nemecký štátny vysielateľ Deutsche Welle poskytuje rozhlasové a televízne vysielanie v nemčine a 30 ďalších jazykoch po celom svete.[81] Jeho nemeckými jazykovými službami sa hovorí pomaly, a preto sú prispôsobené pre študentov. Deutsche Welle tiež poskytuje e-vzdelávanie webová stránka pre výučbu nemčiny.

Pozri tiež

Poznámky

 1. ^ Diskutuje sa o postavení dolnej nemčiny ako nemeckej odrody alebo samostatného jazyka.[3]
 2. ^ Status luxemburčiny ako nemeckej odrody alebo samostatného jazyka je predmetom diskusie.
 3. ^ Diskutuje sa o postavení Plautdietsch ako nemeckej odrody alebo samostatného jazyka.[3]
 4. ^ Slovo nemčina (spolu s holandský) je odvodený od starého tiudu, ľudí, národa; deutsche Sprache znamená „národný alebo ľudový jazyk, na rozdiel od úradného jazyka, ktorým bola v staroveku nevyhnutne latinčina“.[6]
 5. ^ Prestíž Nemecka sa prejavila v úsilí Čílčanov priniesť do Čile nemecké vedomosti na konci 19. storočia. Inštitúcie ako Čílska armáda a Instituto Pedagógico, ktorý bol zameraný na vzdelávanie učiteľov, boli výrazne ovplyvnené Nemeckom. V druhej polovici 19. storočia vysídlilo Nemecko Francúzsko ako hlavný vzor pre Čile. To sa však stretlo s určitou kritikou, keď Eduardo de la Barra napísal znevažujúco o „nemeckom čarodejníctve“. Nemecký vplyv na vedu a kultúru potom poklesol prvá svetová vojna, napriek tomu zostala nemčina po vojne veľmi prestížna a vplyvná.[50]
 6. ^ Poznač si to menschlicha príležitostne človek, môže tiež znamenať „človek, vzťahujúci sa na človeka“, zatiaľ čo Menschlichkeit a Humanität nikdy neznamená „ľudstvo, ľudská rasa“, čo v preklade znamená Menschheit.
 7. ^ v modernej nemčine, Diktionär sa väčšinou považuje za archaický

Referencie

 1. ^ a b c d e „Špeciálny Eurobarometer 386: Európania a ich jazyky“ (PDF) (správa). Európska komisia. Júna 2012. Archivované od pôvodné (PDF) dňa 6. januára 2016. Získané 24. júla 2015.
 2. ^ „Über den Rat“. Ústav pre nemecký jazyk. Získané 11. októbra 2010.
 3. ^ a b c Goossens 1983, s. 27.
 4. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, vyd. (2017). „Vysoko franský“. Glottolog 3.0. Jena, Nemecko: Max Planck Institute for the Science of Human History.
 5. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, vyd. (2017). „Alpská germánčina“. Glottolog 3.0. Jena, Nemecko: Max Planck Institute for the Science of Human History.
 6. ^ Boltz 1872, s. 2.
 7. ^ a b Robinson 1992, s. 16.
 8. ^ a b c d Robinson 1992239-242.
 9. ^ Thomas 1992, s. 5-6.
 10. ^ a b Waterman 1976, s. 83.
 11. ^ Salmons 2012, s. 195.
 12. ^ a b Scherer a Jankowsky 1995, s. 11.
 13. ^ Keller 1978, s. 365–368.
 14. ^ Bach 1965, s. 254.
 15. ^ Super 1893, s. 81.
 16. ^ Dickens 1974, s. 134.
 17. ^ Scherer 1868, s. ?
 18. ^ Rothaug 1910, s.[stránka potrebná].
 19. ^ Weiss 1995, s. 7–12.
 20. ^ Nerius 2000, s. 30–54.
 21. ^ Siebs 2000, s. 20.
 22. ^ Nahor 1997, s. 22–24, 36.
 23. ^ a b Goldberg, David; Looney, Dennis; Lusin, Natalia (1. februára 2015). „Zápisy do jazykov iných ako angličtina v amerických vysokých školách, jeseň 2013“ (PDF). www.mla.org. Mesto New York. Získané 7. júla 2015.
 24. ^ a b „Štatistika výučby cudzích jazykov - štatistika vysvetlená“. ec.europa.eu. 17. marca 2016. Získané 18. júla 2016.
 25. ^ a b c Lewis, Simons & Fennig 2015, s.[stránka potrebná].
 26. ^ Marten & Sauer 2005, s. 7.
 27. ^ „Najčastejšie používané jazyky na svete (hovoriaci a rodený hovoriaci v miliónoch)“. New York City: Statista, štatistický portál. Získané 11. júla 2015. Rodení hovoriaci = 105, spolu = 185
 28. ^ a b c d e f g h i Bureau des Traités. „Recherches sur les traités“. Conventions.coe.int. Získané 18. júla 2016.
 29. ^ Steinicke a kol. 1999, s.[stránka potrebná].
 30. ^ "Kazachstan - jazyky". ethnologue.com. Získané 18. júla 2016.
 31. ^ „Kazachstan - jazykový zákon“. usefoundation.org. 11. júla 1997. Archivované od pôvodné dňa 4. marca 2016. Získané 18. júla 2016.
 32. ^ „Mapa na stránke Poľskej komisie pre štandardizáciu zemepisných názvov“ (PDF). Získané 20. júna 2015.
 33. ^ Устав азовского районного совета от 21.05.2002 N 5-09 устав муниципального [Charta okresu Azov z 05.21.2002 N 5-09 Charta obce]. rusko.bestpravo.com (v ruštine). Archivované od pôvodné 8. augusta 2016. Získané 18. júla 2016.
 34. ^ „Charte européenne des langues régionales: Hollande nourrit la guerre contre le français“ [Európska charta regionálnych jazykov: Hollande podporuje vojnu proti francúzštine]. lefigaro.fr. 5. júna 2015. Získané 18. júla 2016.
 35. ^ a b c Fischer, Stefan (18. augusta 2007). „Anpacken für Deutsch“ [Nemčina v Namíbii] (PDF). Allgemeine Deutsche Zeitung (V Nemecku). Namíbia Media Holdings. Archivované od pôvodné (PDF) dňa 24. júna 2008.
 36. ^ Deumert 2003561-613.
 37. ^ a b Nemecké reproduktory L1 mimo Európy
 38. ^ Schubert, Joachim. „Natálski Nemci“. www.safrika.org.
 39. ^ „Ústava Juhoafrickej republiky z roku 1996 - kapitola 1: Zakladajúce ustanovenia | Juhoafrická vláda“. gov.za. Získané 18. júla 2016.
 40. ^ „Podrobný zoznam jazykov, ktorými sa doma hovorí v populácii 5 rokov a viac podľa štátu: 2000“ (pdf). census.gov. Úrad pre sčítanie ľudu Spojených štátov. Archivované od pôvodné (PDF) dňa 17. januára 2010. Získané 15. marca 2010.
 41. ^ „Zbierka kultúrneho dedičstva Nemcov z Ruska“. knižnica.ndsu.edu. Archivované od pôvodné dňa 19. júla 2010. Získané 18. júla 2016.
 42. ^ a b „IPOL realizarea formacão de recenseadores para o censo linguístico do município de Antônio Carlos-SC“ [IPOL uskutoční školenie enumerátorov pre jazykové sčítanie obyvateľov v obci Antônio Carlos-SC]. e-ipol.org. Archivované od pôvodné dňa 26. júna 2015. Získané 18. júla 2016.
 43. ^ „Zákonodarné zhromaždenie štátu Espírito Santo (komisár pre kultúru a sociálnu komunikáciu - doplnenie ústavného dodatku č. 11/2009, ktorým sa ustanovuje východopomoranský dialekt a nemecké kultúrne dedičstvo štátu)“ (PDF). Claudiovereza.files.wordpress.com. Februára 2011. Získané 18. júla 2016.
 44. ^ Gippert, Jost. „TITUS Didactica: German Dialects (mapa)“. titus.uni-frankfurt.de.
 45. ^ Szczocarz, Roma (2017). „Pommern v Brazílii“ [Pomoransko v Brazílii]. www.lerncafe.de. ViLE-Netzwerk. Získané 27. júla 2017.
 46. ^ Leite, Robson V. (23. marca 2019). „Município de Itarana participa de ações do Inventário da Língua Pomerana - Prefeitura Municipal de Itarana“ [Obec Itarana sa zúčastňuje na kampaniach v pomeranskom jazyku] [v portugalčine]. Archivované od pôvodné dňa 23. marca 2019. Získané 16. októbra 2020.
 47. ^ Schneider, Ademar. „USTANOVENIA O SPOLUPRACOVANÍ POMERANSKÉHO JAZYKA V OBECI Z ITARANY, ŠTÁTU ESPÍRITO SANTO A POSKYTOVAŤ ĎALŠIE POSKYTOVANIA“ (PDF). itarana.es.gov.br. Archivované od pôvodné (PDF) dňa 23. marca 2019. Získané 16. októbra 2020.
 48. ^ „Lei N ° 14.061, 23. júla 2012“. Archivované od pôvodného dňa 30. marca 2019. Získané 30. marca 2019.
 49. ^ Skottsberg 1911, s. 126.
 50. ^ Sanhueza 2011, s. 29–40.
 51. ^ a b c d e Wagner 2000, s. 185–196.
 52. ^ „Udržiavanie spoločnosti Barossa Deutsch pri živote nad kaffee a kuchen“. ABC News. 26. marca 2017. Získané 23. februára 2020.
 53. ^ „Top 25 jazykov na Novom Zélande“. ethniccommunities.govt.nz. Archivované od pôvodné dňa 8. januára 2019. Získané 18. októbra 2018.
 54. ^ Holm 1989, s. 616.
 55. ^ a b „Deutsch als Fremdsprache weltweit. Datenerhebung 2015 - Celosvetový prieskum medzi ľuďmi, ktorí sa učia nemecký jazyk; uskutočnilo nemecké ministerstvo zahraničných vecí a Goetheho inštitút“ (PDF). Goethe.de. Získané 18. júla 2016.
 56. ^ Знание иностранных языков в России [Znalosť cudzích jazykov v Rusku] (v ruštine). Centrum Levada. 16. september 2008. Archivované od pôvodné dňa 10. mája 2015. Získané 10. mája 2015.
 57. ^ „Zápisy v cudzích jazykoch na štátnych školách K – 12“ (PDF). Americká rada pre výučbu cudzích jazykov (ACTFL). Februára 2011. Získané 17. októbra 2015.
 58. ^ „Viac ako 80% žiakov základných škôl v EÚ študovalo v roku 2013 cudzí jazyk“. Eurostat. 24. septembra 2015. Získané 3. mája 2016.
 59. ^ von Polenz 1999, s. 192–194, 196.
 60. ^ Swadesh 1971, s. 53.
 61. ^ Ammon a kol. 2004, s.[stránka potrebná].
 62. ^ „Die am häufigsten üblicherweise zu Hause gesprochenen Sprachen der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren - 2012–2014, 2013–2015, 2014–2016“ (XLS) (oficiálna stránka) (v nemčine, francúzštine a taliančine). Neuchâtel, Švajčiarsko: Federálny štatistický úrad FSO. 28. marca 2018. Získané 1. decembra 2018.
 63. ^ Barbour a Stevenson 1990, s. 160-3.
 64. ^ Leao, Pedro Macedo (2011). Nemecko: Kľúče k porozumeniu nemeckej obchodnej kultúry (1. Aufl vyd.). USA: Lulupress. p. 25. ISBN 9781447862956. OCLC 868359716.
 65. ^ „Cudzie slová (Fremdwörter)“. www.dartmouth.edu. Získané 23. februára 2020.
 66. ^ Uwe Pörksen, Nemecká akadémia pre jazyk a literatúru Jahrbuch [ročenka] 2007 (Wallstein Verlag, Göttingen 2008, s. 121–130)
 67. ^ Hattemer 1849, s. 5.
 68. ^ Verein Deutsche Sprache e.V. „Verein Deutsche Sprache e.V. - Der Anglizismen-Index“. vds-ev.de. Získané 15. marca 2010.
 69. ^ „Ein Hinweis in eigener Sache“. Wortschatz.informatik.uni-leipzig.de. 7. januára 2003. Archivované od pôvodné dňa 15. mája 2011. Získané 15. marca 2010.
 70. ^ Gerhard Weiss (1995). „Aktuálne a s minulosťou:„ Duden “a jeho história. Die Unterrichtspraxis / Teaching German. 6 (1: The Publisher as Teacher): 7–21. doi:10.2307/3531328. JSTOR 3531328.
 71. ^ Zur Definition und sprachwissenschaftlichen Abgrenzung insbesondere: Rudolf Muhr, Richard Schrodt, Peter Wiesinger (Hrsg.): Österreichisches Deutsch – Linguistische, sozialpsychologische und sprachpolitische Aspekte einer nationalen Variante des Deutschen (PDF, 407 Seiten; 1,3 MB) Archivované 14 May 2014 at the Wayback Machine, Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, Wien 1995. Anm.: Diese Publikation entstand aus den Beiträgen der Tagung "Österreichisches Deutsch", die mit internationalen Sprachwissenschaftlern an der Karl-Franzens-Universität Graz vom 22. bis 24. Mai 1995 stattfand
 72. ^ Ha, Thu-Huong. "Germany has ended a century-long debate over a missing letter in its alphabet". Získané 5. decembra 2017. According to the council’s 2017 spelling manual: When writing the uppercase [of ß], write SS. It's also possible to use the uppercase ẞ. Example: Straße – STRASSE – STRAẞE.
 73. ^ Reinecke 1910, s.[stránka potrebná].
 74. ^ Bormann, Martin (8 January 1941). "Der Bormann-Brief im Original" [The original Bormann letter] (in German). NSDAP. Získané 20. novembra 2020. Facsimile of Bormann's Memorandum
  The memorandum itself is typed in Antiqua, but the NSDAP letterhead is printed in Fraktur.
  "For general attention, on behalf of the Führer, I make the following announcement:
  It is wrong to regard or to describe the so-called Gothic script as a German script. In reality, the so-called Gothic script consists of Schwabach Jew letters. Just as they later took control of the newspapers, upon the introduction of printing the Jews residing in Germany took control of the printing presses and thus in Germany the Schwabach Jew letters were forcefully introduced.
  Today the Führer, talking with Herr Reichsleiter Amann and Herr Book Publisher Adolf Müller, has decided that in the future the Antiqua script is to be described as normal script. All printed materials are to be gradually converted to this normal script. As soon as is feasible in terms of textbooks, only the normal script will be taught in village and state schools.
  The use of the Schwabach Jew letters by officials will in future cease; appointment certifications for functionaries, street signs, and so forth will in future be produced only in normal script.
  On behalf of the Führer, Herr Reichsleiter Amann will in future convert those newspapers and periodicals that already have foreign distribution, or whose foreign distribution is desired, to normal script.
 75. ^ Kapr 1993, s. 81.
 76. ^ "Mittelschulvorbereitung Deutsch". Mittelschulvorbereitung.ch. Získané 15. marca 2010.
 77. ^ For a history of the German consonants see Cercignani (1979).
 78. ^ "Gestalt". Duden / Bibliographisches Institut GmbH. 2017. Získané 20. september 2017. mittelhochdeutsch gestalt = Aussehen, Beschaffenheit; Person, Substantivierung von: gestalt, althochdeutsch gistalt, 2. Partizip von stellen.
 79. ^ "Learning German, Experiencing Culture – Goethe-Institut". Goethe.de. Získané 24. januára 2012.
 80. ^ "Verein Deutsche Sprache e.V." Vds-ev.de. Získané 18. júla 2016.
 81. ^ "Kto sme". DW.DE. 31. decembra 2011. Získané 14. júna 2013.

Zdroje

Vonkajšie odkazy

Pin
Send
Share
Send